Morphologische und semantische Analyse der Gewässernamen des westlichen Südaukštaiten (Teil 2)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Morphologische und semantische Analyse der Gewässernamen des westlichen Südaukštaiten (Teil 2)
Alternative Title:
Morfologinė ir semantinė vakarinių pietų aukštaičių vandenvardžių analizė (2 dalis)
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2019, t. 80, p. 195-263
Keywords:
LT
Alytus; Kapčiamiestis; Kučiūnai; Lazdijai; Simnas; Šventežeris; Lietuva (Lithuania); Baltų kalbos / Baltic languages; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis savo turiniu ir struktūra siejasi su autoriaus jau aptartais vakarinių pietų aukštaičių vandenvardžiais. 2019 m. bus išleistas kolektyvinis rinkinys, skirtas kalbamojo regiono onimijai. Pateiktame straipsnyje nagrinėjami dar autoriaus netyrinėti Alytaus rajono Simno seniūnijos ir Lazdijų savivaldybės Kapčiamiesčio, Kučiūnų, Noragėlių ir Šventežerio seniūnijų vandenvardžiai (ežerų vardai ir upėvardžiai). Pastarieji vandenvardžiai aptariami atskirai, siekiant atskleisti jų darybos skirtumus. Iš viso morfologiniu ir semantiniu aspektais aptariama 120 vardų (75 ežerų vardai ir 45 upėvardžiai). Atlikus išsamią jau kolektyviniame rinkinyje aptartų 303 vandenvardžių ir šiame straipsnyje pateiktų dar 120 vandenvardžių (iš viso 423 vandenvardžių) analizę, paaiškėjo, kad skirtingų darybos būdų hierarchija yra beveik identiška. Tačiau pabrėžtina, kad ežerų vardų priesaginiai vediniai beveik 50 procentų dažnesni nei upėvardžių, o galūninių ir konversinių upėvardžių vediniai 50 procentų dažnesni nei ežerų vardų vediniai. Nagrinėjant kalbamojo regiono vandenvardžius pasitelkiami ir kitų baltų kalbų bei indoeuropeistikos faktai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuviški ežerų pavadinimai; Lietuviški upių pavadinimai; Hidronimų morfologija; Baltiški hidronimai; Lithuanian lake-names; Lithuanian river-names; Morphology of hydronyms; Baltic hydronyms.

ENThe article is contentwise and structurally the continuation of the first paper dealing with the hydronyms of Western South Aukštaitija (Dzūkija). It contains the analyses of 120 hydronyms (75 lake-names and 45 river-names) for the bodies of water in the county (Lith. rajónas) Alytus (municipality [Lith. seniūnija] Simnas [Si]) and in the county Lazdijai (municipalities Kapčiamiestis [Ka], Kučiūnai [Ku], Noragelis [No] and Šventežeris [Šv]). Lake-names and river-names are analyzed separately in order to find possible differences in their structures. The final analysis of the total of 423 names shows that, on the one hand, the hierarchies of the structural types are very similar, but there are also significant differences. In lake-names suffixal derivatives have a share, which is about 50 % bigger than in river-names, whereas, on the other hand, in river-names desinential derivatives and conversions each have a share, which is more than 50 % bigger compared to their numbers in lake-names. [From the publication]

DOI:
10.35321/all80-09
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85520
Updated:
2020-07-28 20:31:07
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: