Współistnienie języków na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle prac Jana Karłowicza

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Współistnienie języków na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle prac Jana Karłowicza
Alternative Title:
Co-existence of languages in the area of the former Grand Duchy of Lithuania in the light of the works of Jan Karłowicz
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2013, Nr. 37, p. 41-51
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Janas Karlovičius; Janas Karlowiczius; Kalbos; Kalbų kontaktai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lingvistinė interferencija; Provincializmų klasifikacija; Interference; Jan Karlowicz; Language contacts; Languages; The Grand Duchy of Lithuania.
Keywords:
LT
Janas Karlovičius; Janas Karlowiczius; Kalbos; Kalbų kontaktai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lingvistinė interferencija; Provincializmų klasifikacija; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Interference; Jan Karlowicz; Language contacts; Languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami kalbų koegzistencijos buvusioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) klausimai ir šio reiškinio pasekmės, atskleistos Jono Karlovičiaus – žymaus XIX a. antrosios pusės mokslininko, eksperto ir lenkų kalbos „lietuviško“ varianto tyrinėtojo – darbuose. Pabrėžiama, kad LDK teritorijoje vyravusių kalbų bei jų koegzistavimo rezultatai pradėti tyrinėti tik XIX a. antroje pusėje, J. Karlovičius buvo šių tyrimų pradininkas. Jis pirmasis pradėjo stebėti tokius kalbų koegzistavimo reiškinius: interferenciją; dvikalbystę ir daugiakalbystę; koegzistuojančių kalbų prioritetiškumą bei unikalų lenkų kalbos vaidmenį įvairiais LDK istorijos etapais; lenkų tarmių įvairovę, jos provincializmų klasifikaciją ir išskyrimą pagal kilmę; pavojus lenkų kalbai rusifikacijos laikotarpiu. Aprašydamas LDK kalbinius reiškinius, J. Karlovičius kūrė terminiją. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama mokslininko sudarytai lenkų kalbos „lietuviško“ varianto tarminių ypatybių LDK teritorijoje klasifikacijai; be to, aptariamas kalbų interferencijų fenomenas, pastebimas LDK provincializmų žodynėlyje, publikuotame J. Karlovičiaus „Lenkų tarmių žodyne“. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article discusses the issues of the co-existence of languages in the former Grand Duchy of Lithuania and the consequences of the phenomenon as documented in the works of Jan Karłowicz – the outstanding scholar of the second half of the nineteenth century, an expert and researcher of the "Lithuanian" version of Polish language. The article emphasizes the fact that the research on languages in the area of The Grand Duchy of Lithuania and results of their co-existence goes back to the second half of the nineteenth century and Jan Karłowicz was the pioneer of this research. He was the first to observe the following phenomena of their co-existence: interference; bilingualism and multilingualism; prioritization of co-existing languages with the unique role of the Polish language in focusing various functions in the history of The Grand Duchy of Lithuania; the diversity of Polish with sociolinguistic classification of its provincialisms and their division in the view of their origin; and the dangers to the Polish language in the period of Russification. Karłowicz struggled with the lack of terminology to describe the linguistic phenomena characteristic for the area. The article focuses on the classification of provincial qualities of the “Lithuanian” Polish language executed by Karłowicz in the social and ethnolinguistic area; and on the presentation of the phenomenon of linguistic interference visible in the provincial vocabulary in The Grand Duchy of Lithuania collected in "Dictionary of Polish dialects" by Karłowicz. [From the publication]

DOI:
10.11649/abs.2013.003
ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55924
Updated:
2022-01-28 20:26:14
Metrics:
Views: 7
Export: