Anmerkungen zu den Flussnamen lit. Liẽkė, Liekà und ihrer Sippe

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Anmerkungen zu den Flussnamen lit. Liẽkė, Liekà und ihrer Sippe
Alternative Title:
Keletas pastabų dėl Liẽkė, Liekà ir kitų bendrašaknių upėvardžių
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 83, p. 151-177
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTUpėvardžiai Liẽkė, Liekà ir kiti bendrašakniai vandenvardžiai iki šiol teminimi „Senosios Europos“ hidronimijo tyrimuose. Etimologiškai juos įprasta sieti su praindoeuropiečių šaknimi *(h1 )lei̯k- ‘krypti, linkti’, nors tokios šaknies greičiausiai nebūta, nes ji neišlikusi indoeuropiečių kalbų apeliatyvinėje leksikoje. Jeigu tokia šaknis *(h1 )lei̯k- ir būtų egzistavusi, jos neįmanoma susieti su jokia reikšme. Gal būtų prasmingiau abu lietuvių upėvardžius kildinti iš praindoeuropiečių šaknies *u̯lei̯ku̯- ‘drėkti, šlapti’. Sąsajos su baltų kalbų leksika galimos, bet sunkiai pagrindžiamos. Taip pat reikia pripažinti, kad upėvardis Lech, kurį aiškinant minėtomis šaknimis buvo gana dažnai remiamasi, taip pat negali būti kildinamas iš praindoeuropiečių šaknies *(h1 )lei̯k-, kadangi tokios šaknies greičiausiai nebūta kaip ir praindoeuropiečių *u̯lei̯ku̯-, nes nesama jų fonologinių siejimo motyvų. Veikiausiai galima kalbėti apie keltišką darinį, kurio reikšmė būtų siejama su ‘akmeninga(-s), akmenuota(-s)’: praindoeuropiečių *pl̥(h2 )k-(m)néh2 - >ankstyvoji prakeltiška *φlikkā- >prakeltiška *likkā. Taigi paaiškėja, kad liet. Liẽkė, Liekà ir kt. bei vok. Lech etimologiškai nesusiję. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Senoji Europos hidronimija; Keltų hidronimai; Lietuvių hidronimai; „Netikri draugai“; Old European hydronymy; Celtic hydronyms; Lithuanian hydronyms; "False friends".

ENThe river-names Lith. Liẽkė, Liekà (and their siblings) are sometimes mentioned in papers dealing with the so-called ‘Old-European hydronymy’. Traditionally they are etymologized on the basis of a root PIE *(h1 )lei̯k- ‘bend’. This root, however, probably never existed, at least there seem to be no descendents from it in the appellatival lexicon of any IE language. Thus the root – if it ever existed – cannot be ascribed a meaning. So it seems more appropriate to derive the Lithuanian river-names from the root PIE *u̯lei̯ku̯ - ‘moisten, be liquid’. Parallelly the river-name Lech (a river in Austria and Bavaria) was also analyzed based on the two roots mentioned, PIE *(h1 )lei̯k- ‘bend’ and PIE *u̯lei̯ku̯ - ‘moisten, be liquid’. As just mentioned, the first one, however, never existed – and the second one cannot be the starting point because of phonological reasons. The river-name Lech is based on a Celtic formation ‘the one with stone(-plate)s’: PIE *pl̥(h2 )k-(m)néh2 - >PCelt. *(φ)likkā-. Thus it is clear that the river-names Lith. Liẽkė, Liekà etc. and Germ. Lech do not have a common etymology. [From the publication]

DOI:
10.35321/all83-07
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91275
Updated:
2021-03-13 14:39:44
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: