"Mėnuo kaktoje". Laukis lietuvių tradicijoje ir kai kurios netikėtos sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Mėnuo kaktoje". Laukis lietuvių tradicijoje ir kai kurios netikėtos sąsajos
Alternative Title:
"Moon on the Forehead". Lithuanian laukas 'with a white mark on the forehead' and some unexpected connections
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2008, 36, p. 86-100
Keywords:
LT
Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – "lauko" (su balta kakta) gyvūno ir (praplikusio) žmogaus, t. y. "laukio", samprata lietuvių mitinėje tradicijoje ir jos sąsajos su kai kuriomis kitomis tradicijomis. Darbo tikslas – išryškinti "laukio" sampratą lietuvių mitinėje tradicijoje bei atkreipti dėmesį į kai kurias jos sąsajas su atitinkamais kitų tradicijų vaizdiniais. Tyrimo metodai – aprašomasis, lyginamasis. Straipsnio autorius pastebi, kad lauko gyvulio ir "lauko" žmogaus lygiavertiškumas šios ypatybės atžvilgiu lietuvių tradicijoje kartais brėžte pabrėžiamas. Pavyzdžiui, vienoje sakmėje žmogus velniui (personifikuotą ligą – drugį laikant viena iš velnio apraiškų) yra tarsi arklys, kurį tasai, jei apsėda, tai gali ir į kapus nujoti. Bet jeigu tas "arklys" yra arba tampa laukas, velnias jo nebeima. Anot straipsnio autoriaus, manoma, kad laukas žmogus ar gyvulys buvo laikomas inicijuotas, pašventintas, priklausantis nebe šiam, bet dvasiniam pasauliui.Reikšminiai žodžiai: Baltakaktis; Plikis; Mėnuo; Saulė; žvaigždė; White-fronted; Bald; Moon; Sun; Star; Baltakaktis; Mėnulis; Saulė; Laukis; Pasakojamoji tautosaka; white-faced; Slaphead; The Moon; The Sun; 'Laukis'; Verbal folklore.

ENLithuanian adjective laukas has two meanings, namely, 'with a white mark on the forehead (in respect to an animal)' and 'bald (in respect to a man)', both deriving from the 'shining, white'.The horse with a white mark on its forehead is a usual representation of the moon in Lithuanian riddles, and the (full) moon is the common metaphor of the bald (fore)head and is itself often compared to a bald man's head. [...] Both the bald man's and the animal's forehead with a white mark are sometimes also described as having sun or star on it (or, concerning in particular the man's head, as having sun on the forehead and moon on the top). These descriptions essentially amount to those of the marvelous children in fairy tales which overtly suppose some extraordinariness, markedness connected eventually with divinity and, in the ritual perspective, with initiation. There are direct hints in some Lithuanian folklore texts of the star appearing on the human forehead as a result of trial or (already Christian) baptizing, and sometimes animal acquires the white mark on its forehead after being touched there by God. The man's baldness, being the most common and literal expression of the "enlightened head", is considered as the visual sign of a clever mind and wisdom. In this connection, we can recall the usual correspondence between the Moon and the Mind in traditional equations between the macrocosm and microcosm in various mythologies. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21519
Updated:
2018-12-17 12:21:26
Metrics:
Views: 62    Downloads: 8
Export: