Dviskiemenių "ḽu" kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių patarmėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dviskiemenių "ḽu" kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių patarmėse
Alternative Title:
Accent variants of two-stem "ḽu" nouns in the Southern Aukštaitian and Eastern Aukštaitian of Vilnius subdialects
In the Book:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Gramatika / Grammar; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių patarmėse negausaus „ḽu“ kamieno daiktavardžių kirčiavimas, pvz. skaĩčius (2) / skaičiùs (4); krỹžius (2), nom. pl. krỹžiai / kryžiaĩ, асc. pl. kryžiùs / krỹžius ir kt. Rankraštinių tekstų ir garso įrašų analizė atskleidė du svarbius dalykus. Pirmiausia, tyrinėtose patarmėse dviskiemeniai „ḽu“ kamieno daiktavardžiai kirčiuojami ne pramaišiusi, o pagal vieną kurią (dažniausiai antrąją arba ketvirtąją) kirčiuotę. Antra, pietų aukštaičių patarmėje linkstama apibendrinti oksitoninio kirčiavimo modelį, o rytų aukštaičių vilniškių areale – baritoninio kirčiavimo paradigmą. Pietų aukštaičių areale, kur vietovardžiai išlaikę kirčiuotą galūnę „-ius“, vyraujantys oksitoninio kirčiavimo variantai ir dvejopai kirčiuojami „ḽu“ kamieno daiktavardžiai rodo, kad aptariamojo kamieno žodžių polinkis į oksitonezę ir variantiškumą yra senas kalbos reiškinys. Dvejopai kirčiuojamų „ḽu“ kamieno daiktavardžių formų egzistavimas ir senosios daugiskaitos linksniavimo paradigmos nykimas gali būti nulemtas dviejų daugiskaitų – paprastosios ir kuopinės – akcentinio ir semantinio modelio. Palankias sąlygas aptariamojo kamieno linksniavimo, resp. kirčiavimo paradigmų įvairavimui galėjo sudaryti ir „iḽo“, „ḽo“ ir ḽu“ kamienų daiktavardžių minkštasis kamiengalys. [parengta pagal anglišką santrauką]Reikšminiai žodžiai: Baritoninio ir oksitoninio kirčiavimo modelis; Iu kamieno daiktavardis; Kirčiavimo variantas; Linksniavimo paradigma; Minkštasis kamiengalis; Paprastoji ir kuopinė daugiskaita; Accent variant; Barytone and oxytone accent model; Declension paradigm; Iu stem noun; Simple and collective plural; Soft stem termination.

ENThe article deals with the small accent variance of "ḽu" stem nouns and their forms in the subdialects of the Southern Auštaitian and Eastern Aukštaitian of Vilnius, e.g., skaĩčius (2) / skaičiùs (4); krỹžius (2), nom. pl. krỹžiai / kryžiaĩ, асc. pl. kryžiùs / krỹžius and others. The analysis of the material from written and audio sources shows two important things. Firstly, in the subdialects studied two-syllable "ḽu" stem nouns are stressed not interchangeably but according to one of the accent paradigms (most often the second or the fourth). Secondly, in the Southern Aukštaitian subdialect the oxytone model of the accent of the words studied prevails, while in the Eastern Aukštaitian of Vilnius area it is the baritone accent paradigm. The prevalence of the oxytone accent variants and the forms stressed in two ways in the same subdialect in the Southern Aukštaitian area where place names have retained the stressed ending "-ius" shows that the "ḽu" stem tendency towards the oxytone paradigm and variance is an old language phenomenon. The existence of the "ḽu" noun forms that are stressed in two ways and the disappearance of the old plural declension paradigm are linked to the accentual and semantic model of two plurals - simple and collective, the formation of the stable accent paradigm, the mixing of the „iḽo“, „ḽo“ and ḽu“stems, the soft termination of the words studied and other factors. [From the publication]

ISBN:
9786094111587
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55951
Updated:
2019-11-24 17:17:56
Metrics:
Views: 21
Export: