Keletas galimų vengrų kalbos skolinių lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keletas galimų vengrų kalbos skolinių lietuvių kalboje
Alternative Title:
Some potential borrowings from Hungarian into Lithuanian
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 83, p. 79-97
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Vengrija (Hungary); Lietuva (Lithuania); Kalbų kontaktai / Language contacts; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Rusų kalba / Russian language; Skoliniai / Loan words; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos lietuvių kalbos leksemos, kurios yra vengrų kilmės arba buvo paskolintos iš kitų kalbų per vengrų kalbą. Dauguma šių leksemų į lietuvių kalbą pateko XVI–XVIII amžiais, dažniausiai netiesiogiai, tarpininkaujant lenkų, rečiau vokiečių, baltarusių arba rusų kalboms. Pasiskolinti žodžiai sudaro temines grupes, kurios atspindi to meto Vengrijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinius-kultūrinius ryšius. Tokioms grupėms, pavyzdžiui, priklauso karinės technikos, kareivių aprangos terminai, iš buvusios Vengrijos karalystės į LDK vežamų tam tikrų produktų, prekių pavadinimai. Daugeliu atvejų konstatuojamas skolinio reikšmės pakitimas. Pažymėtina, kad tik nedidelė šių leksemų dalis fiksuojama dabartinėje bendrinėje lietuvių kalboje, nes šie terminai paprastai yra pasenę, nebevartojami žodžiai arba dialektizmai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: LDK kalbos; Vengrai LDK; Kalbų kontaktai; Leksiniai skoliniai; Skolinys iš vengrų kalbos; Hungarians in the Grand Duchy of Lithuania; Language contacts; Lexical borrowings; Borrowings from Hungarian.

ENThe article aims to overview the Lithuanian words that are supposed to be of Hungarian origin or may be linked to Hungarian in an indirect way. Most of these lexemes have been borrowed through Polish, less often through German, Belarussian or Russian during the 16–18th centuries. They belong to specific thematic groups like military terms, names of military uniform details or names of products that were imported into the Grand Duchy of Lithuania from the former Kingdom of Hungary. In many cases a significant change in the semantic of the lexemes can be observed. It is worth noticing that only a small number of these lexemes is being known and used in contemporary Standard Lithuanian, as these words belong rather to dialectal or historical lexicon. [From the publication]

DOI:
10.35321/all83-04
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91272
Updated:
2023-08-07 13:05:01
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: