Akvizityviniai veiksmažodžiai "gauti" ir "tekti" senuosiuose XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akvizityviniai veiksmažodžiai "gauti" ir "tekti" senuosiuose XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštuose
Alternative Title:
Acquisitive verbs "gauti" "get" and "tekti" "be gotten" in the 16th–17th century texts of Old Lithuanian
In the Journal:
Kalbotyra. 2015, t. 67, p. 24-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akvizityviniai veiksmažodžiai; Akvizityvinis modalumas; Modalinės reikšmės; Nemodalinės ir modalinės reikšmės; Nuo situacijos (ne)priklausanti galimybė; Senieji lietuvių kalbos raštai; Acquisitive modality; Acquisitive verbs; Modal and non-modal meanings; Modal meanings; Old Lithuanian writings; Participant-internal and participant-external possibility.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Akvizityvinis modalumas; Modalinės reikšmės; Nemodalinės ir modalinės reikšmės; Nuo situacijos (ne)priklausanti galimybė; Senieji lietuvių kalbos raštai.
EN
Acquisitive modality; Acquisitive verbs; Modal and non-modal meanings; Modal meanings; Old Lithuanian writings; Participant-internal and participant-external possibility.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami lietuvių kalbos veiksmažodžiai „gauti“ ir „tekti“ kaip akvizityvinio modalumo raiškos priemonės senuosiuose lietuvių kalbos raštuose (XVI–XVII a.). Plačiau ar siauriau „gauti“ tipo veiksmažodžiai tirti anglų (Gronemeyer 2001), švedų (Viberg 2002), vokiečių (Lenz 2008), estų (Tragel ir Habicht 2012), netgi tajų kalbose (Takahashi 2006). Vis dėlto, kaip pastebima van der Auweros et al. straipsnyje (2009), trūksta detalesnių „gauti“ tipo veiksmažodžių kaip akvizityvinio modalumo raiškos priemonių tyrimų ankstesniuose kalbų raidos etapuose. Lietuvių kalbos „gauti“ ir „tekti“ daugiausia tirti dabartinėje bendrinėje lietuvių kalboje (žr. Usoniene, Jasionyte 2010; Jasionytė-Mikučionienė 2014), o išsamesnio tyrimo, skirto „gauti“ ir „tekti“ vartosenai įvairiuose senuosiuose lietuvių kalbos tekstuose, nėra. Tad straipsnio tikslas – aprašyti veiksmažodžių „gauti“ ir „tekti“ vartosenos ypatumus XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštuose ir aptarti galimas modalinių reikšmių raidos tendencijas. [Iš leidinio]

ENThe present paper deals with the verbs "gauti" "get" and "tekti" "be gotten" as a means of acquisitive modality in the 16th–17th century texts of Old Lithuanian. The realizations of acquisitive modality in Old Lithuanian have not been examined yet. Thus, the aim of the paper is to explore the use of the verbs "gauti" "get" and "tekti" "be gotten" in the selected Old Lithuanian texts and to discuss the potential direction of the development of their modal meanings. The study of the Old Lithuanian writings shows that both verbs "gauti" "get" and "tekti" "be gotten" are most frequently used as non-modal verbs in Old Lithuanian. The verb "gauti" "get" typically comes in personal constructions, while the verb "tekti" "be gotten" appears in impersonal as well as personal constructions. The Lithuanian verbs under consideration denote acquisition in the constructional patterns with NP as their grammatical object. However, the thorough analysis of the verbs in the selected texts also reveals evidence of their modal use. The modal meanings of the verbs under study are prominent in constructions with an infinitival complement. Both acquisitive verbs allow modal readings with transitive as well as intransitive verb complements. "Gauti" "get" functions as a modal verb more frequently than "tekti" "be gotten". The few modal instances of the latter have been found only in non-original texts. Moreover, the verb "tekti" "be gotten" can express participant-external modality only (possibility or necessity). However, since the examples of modal "tekti" "be gotten" come from the translations from Polish, the influence of the source language should not be overlooked. In contrast, the verb "gauti" "get" functions as a modal verb.It was noticed that the participant-external use is more frequent than the participant-internal one. Since in Contemporary Lithuanian "gauti" "get" is specialized for expressing participant-external modality, we may assume that participant-internal possibility might have disappeared over time. It is also worth to note that in the texts under analysis "gauti" "get" does not display the modal meaning of necessity, which is a frequent use of the verb in Contemporary Lithuanian. Thus, its meaning of modal necessity may have developed later than the meaning of possibility. Moreover, it has been observed that "gauti" "get" typically occurs as a modal verb in the texts published in Minor Lithuania. [From the publication]

DOI:
10.15388/Klbt.2015.8941
ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60958
Updated:
2020-03-10 13:44:46
Metrics:
Views: 12
Export: