Etymologie du lituanien vienas 'un'

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
Etymologie du lituanien vienas 'un'
Alternative Title:
Dėl liet. vienas etimologijos
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2008, t. 59, p. 51-55
Keywords:
LT
Germanų kalbos / Germanic languages; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTFraenkelis savo etimologiniame žodyne liet. „vienas“ kildina iš pie. formos *oinos, išplėstos dalelyte *ve-, kuri pagrindžia ir nedėsningą fonetinę raidą *oi>ei>ie vietoj *oi>ai. Smoczyńskis žodį „vienas“ kildina iš *h1oi-no-, nekomentuodamas raidos *oi>ie. Šio straipsnio autoriaus nuomone, forma „vienas“ kildintina iš *oinos, o nedėsningas dvibalsio oi atspindys ie aiškintinas tuo, ką jis vadina dažnumo nulemta nereguliaria fonetine raida. Savo požiūriui paremti autorius pateikia slavų, romanų ir germanų kalbų pavyzdžių, liudijančių, kas šiose kalbose skaitvardis „vienas“ yra patyręs nereguliarią redukciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skaitvardis; Etimologija; Numeral; Etymology.

ENFraenkel derives Lith. "vienas" from IE *oinos assuming a particle ve- to have induced a change of *oi to ei >ie rather than ai, while Smoczyński gives IE *h1oi-no- as the underlying form without explaining the transition *oi >ie. The present author derives Lith. "vienas" from IE *oinos, invoking irregular change due to frequency to explain the reflex ie. In support of this view he cites Slavic, Romance and Germanic data illustrating the irregular reduction of the numeral "one" in these languages. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Słownik etymologiczny języka litewskiego / Wojciech Smoczyński. Wilno : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. XXVII, 797 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/653
Updated:
2018-12-17 12:10:50
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: