Linguistic commentaries on the "Verzeichnis veralteter oder wenig bekannter litauischer Wörter" collected by Gottfried Ostermeyer in Lithuania Minor (Kleinlitauen)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Linguistic commentaries on the "Verzeichnis veralteter oder wenig bekannter litauischer Wörter" collected by Gottfried Ostermeyer in Lithuania Minor (Kleinlitauen)
Alternative Title:
Gottfriedo Ostermeyerio "Verzeichnis ver-alteter oder wenig bekannter litauischer Wörter" lingvistinis komentaras
In the Journal:
Baltistica. 2016, t. 51, Nr. 2, p. 283-311
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rytų Prūsija [East Prussia]; Mažoji Lietuva; Gotfrydas Ostermejeris; Žodynas; Lithuanian; East Prussia; Lithuania Minor; Gottfried Ostermeyer; Glossary.
Keywords:
LT
Mažoji Lietuva; Rytų Prūsija [East Prussia]; Žodynas; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
East Prussia; Glossary; Lithuania Minor.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas žodžių sąrašas iš Gottfriedo Ostermeyerio – svarbaus XVIII a. Mažosios Lietuvos intelektualo ir lietuvių kalbos bei kultūros propaguotojo – lietuviškų protestantų giesmynų istorijos. Žodynėliu siekta palengvinti kai kurių senų ir mažiau žinomų – pasak Ostermeyerio, „obsoleta und minus cognita“ – žodžių supratimą, tačiau dėl publikavimo metu vykusių Mažosios Lietuvos intelektualų politinių ginčų jis buvęs primirštas. Žodynėlis apima tiek paties Ostermeyerio, tiek jo pirmtakų giesmynų leksiką. Kalboje atsispindi Mažosios Lietuvos lietuvių tarmių (visų pirma donininkų) fonetinės ir leksinės ypatybės. Straipsnyje nagrinėjami daugiau ar mažiau atsitiktinai atrinkti dvidešimt žodžių, aptariamos jų tarminės ypatybės, semantiniai ir morfologiniai skirtumai nuo egzistuojančių tos pat šaknies vedinių, ypatingas dėmesys skiriamas darybos istorijai ir atitikmenims kitose ide. kalbose. Pagal kalbines ypatybes lemos skirstomoms į 5 grupes: 1) vėlyvi leksiniai skoliniai; 2) lemos, turinčios kitur nepaliudytų vedinių (priesaginių ar priešdėlinių), kitur nepaliudytas žinomos šaknies kamieno formas ar kitur nepaliudytą šaknies balsių kaitos laipsnį; 3) žinomos leksemos su pakitusia reikšme; 4) okazionalizmai (apimą ir liaudies etimologijos atvejus); 5) kitur nepaliudytos ar neaiškiõs etimologinės priklausomybės šaknys. Remiantis išanalizuota medžiaga, galima teigti, kad XVII–XVIII a. Prūsijos lietuvių šnekamoji kalba buvusi labai gyva onomasiologijos požiūriu, joje kūrybiškai naudotasi įvairiomis morfologinėmis priemonėmis, būta šaknų, neberandamų XIX a. pabaigos žodynuose ir menkai teliudijamų LKŽ – šių dienų svarbiausioje lietuvių kalbos duomenų bazėje. [Iš leidinio]

ENThe present article introduces a list of glosses to a collection of Lithuanian protestant spiritual hymns, compelled by Gottfried Ostermeyer, one of the prominent intellectuals and promoter of the Lithuanian culture and language of the 18th century in Lithuania Minor. The glossary was intended to facilitate the understanding of certain older or less known expressions, as Ostermeyer put it ‘obsoleta und minus cognita’, and due to political disputes among the intellectual community in East Prussian Lithuania Minor at the time of their publication fell into oblivion. The paper discuses a more or less random selection of twenty entries from the glossary, focusing on their dialectal features, semantic and morphological divergence from existing derivatives of the same root, and pays special attention to the derivational history and cross-IE cognates. Judging by the material studied in the paper the Lithuanian spoken idiom of the 17th-18th c. appears to be very vivid in onomasiology, creative in the usage of morphological means and still in possession of certain roots already gone in the dictionaries of the late 19th century and scarcely perceivable in the modern paramount linguistic database of LKŽ. [From the publication]

DOI:
10.15388/Baltistica.51.2.2271
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62632
Updated:
2018-12-17 14:07:58
Metrics:
Views: 30    Downloads: 2
Export: