Religinė, mitologinė leksika: skoliniai iš germanų kalbų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Religinė, mitologinė leksika: skoliniai iš germanų kalbų
Alternative Title:
Religious, mythological vocabulary: loanwords from Germanic languages
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2019, t. 80, p. 146-176
Keywords:
LT
16 amžius; Germanų kalbos / Germanic languages; Mitologija / Mythology; Semantika / Semantics; Skoliniai / Loan words; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama religijos ir mitologijos teminių grupių germanų kalbų kilmės leksika semantikos ir kilmės aspektais. Skoliniai suskirstyti į septynis pogrupius: bažnyčios pastatų ir jų dalių, administracijos, aplinkos; bažnyčios vidaus įrangos, vietų joje; apeigų reikmenų, bažnyčios daiktų; švenčių, apeigų; bažnytinės veiklos, knygų, muzikos instrumentų; asmenų pavadinimai; mitologinė leksika, antgamtinių būtybių pavadinimai. Nustatytas germanizmo pamatinis žodis, iš kurio jis kilo, nurodoma skolinio pirminė kilmė. Duodama kitų kalbų atitikmenų. Šalia pateikiamas leksemų fiksavimas raštijoje nuo XVI a. ir vartojimas gyvojoje kalboje, tarmėse. Aptariama skolinių chronologija. Išaiškinta, kad lietuvių olà vartojamas ne tik reikšme ‘žvėrelių ar paukščių urvas, landa’, kaip pateikiama LKŽe, bet Bretkūno Biblijoje jis užfiksuotas dar reikšme ‘patalpa (laidoti), kripta’. Apibūdinami iš germanizmų sudaryti dariniai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Religinė leksika; Mitologinė leksika; Skoliniai; Germanizmai; Semantika; Prūsijos žodynai; Raštija; Tarmės; Religious vocabulary; Mythological vocabulary; Loanwords; Germanisms; Semantics; Dictionaries of Prussia; Written language; Dialects.

ENThe article addresses the religious and mythological vocabulary of Germanic origin from the perspective of semantics and origin. Loanwords are divided into seven sub-groups:church buildings and their parts, administration, environment; church interior, places inside it; objects used in rituals, church items; festivals, rituals; church activities, books, musical instruments; names of persons; mythological vocabulary, names of supernatural beings. The base word of the Germanism from which it derived is established; the primary origin of the loanword is identified. Equivalents in other languages are presented. The recording of lexemes in the written language dating from the 16th century and their usage in the spoken language and dialects are also provided. The chronology of loanwords is discussed. It was found that Lithuanian olà is not only used in the meaning of ‘a cave, burrow of animals or birds’ as defined in the Dictionary of the Lithuanian Language but also as ‘a chamber (for burial), crypt’ according to Bretkūnas’ Bible. The formations deriving from Germanisms are described as well. [From the publication]

DOI:
10.35321/all80-07
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85363
Updated:
2020-07-28 20:31:07
Metrics:
Views: 38    Downloads: 9
Export: