Homonimai lietuvių kalbos žodynuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Homonimai lietuvių kalbos žodynuose
Alternative Title:
Homonyms in the dictionaries of the Lithuanian language
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2017, t. 77, p. 103-128
Keywords:
LT
18 amžius; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Leksikografija / Lexicography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Lietuvių kalbos žodyne (LKŽ, LKŽe ) , Jokūbo Brodovskio žodyne esantys daugiausia etimologiniai homonimai, atsiradę dėl žodžių skolinimosi iš kitų kalbų, kurie žodyno straipsniuose nėra pateikiami kaip homonimai. Kai kurie skoliniai supanašėja su lietuvių kalboje esančiu žodžiu, turinčiu kitokią reikšmę, tačiau tie žodžiai yra skirtingos kilmės ir reikšmės, todėl būtina juos rašyti atskiruose straipsniuose, 2009 m. išleistame Jokūbo Brodovskio rankraštinio XVIII a. žodyno Lexicon Germanico-Lithvanicum et Lithvanico-Germanicum III žodžių indekse taip pat yra neatskirtų homonimų. Straipsnyje pateikiama naujų homonimų, nesančių LKŽ, LKŽe. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Leksikos homonimai; Germanizmai; Rytų Prūsijos žodynai; Leksikografija; Lexical homonyms; Germanisms; East Prussian dictionaries; Lexicography.

ENThe article analyses the predominantly etymological homonyms found in The Dictionary of the Lithuanian Language (LKŽ, LKŽe) and Jokūbas Brodovskis' Dictionary, which originated due to the borrowing of words from other languages and which are not presented as homonyms in the dictionary entries. Certain borrowings become similar to the word in Lithuanian having a different meaning, but these words have a different origin and meaning and should therefore appear in different entries. The index of Jokūbas Brodovskis’ 18th century manuscript dictionary Lexicon Lexicon Germanico-Lithvanicum et Lithvanico-Germanicum III published in 2009 also contains unseparated homonyms. The article provides new homonyms not available in LKŽ, LKŽe. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73043
Updated:
2019-06-27 13:40:38
Metrics:
Views: 152    Downloads: 16
Export: