Dar dėl "Kárvaičių" vardo kilmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dar dėl "Kárvaičių" vardo kilmės
Alternative Title:
Once more about origin of the name "Kárvaičiai"
In the Journal:
Baltistica. 2010, t. 45, Nr. 1, p. 105-118
Keywords:
LT
18 amžius; 16 amžius; Karvaičiai; Baltų kalbos / Baltic languages; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama XVIII a. pabaigoje Negyvosiose kopose užpustyto seno Karvaičių kaimo vardo etimologija. Autoriaus teigimu, kitų autorių jau yra pagrįstai suabejota tradiciniu šio vietovardžio tiesioginiu siejimu su lietuvių bendriniu žodžiu karvė. Tačiau spėjimas, kad baltų *karv- turėjęs reikšmę „ragas, iškyšulys“ ir buvęs sinonimiškas žodžiui *ragas, kelia labai rimtų abejonių, mat šių dviejų žodžių semantika gerokai skiriasi – nėra jokių patikimų argumentų, leidžiančių teigti, kad *karv- baltų kalbose būtų turėjęs tokią pat reikšmę, kaip *ragas. Ieškodamas Karvaičių vardo ištakų autorius atkreipia dėmesį į lietuvių bendrinį žodį karvelis, kuris plačiai vartotas jau XVI a. Mažosios Lietuvos raštuose. Žodis karvelis veikiausiai kilęs iš spalvos pavadinimo; apie tokią galimybę imta svarstyti jau gana seniai, tačiau ši mintis aiškius kontūrus įgijo Simui Karaliūnui nustačius, kad baltų kalbose greta šarvas, širvas / širvas egzistavo ir jų kentuminis variantas *karvas (lietuvių karvus „plikas, plikagalvis“, latvių karva „juodžemis, durpės“), giminiškas lietuvių „keršas“. Tad turbūt ir baltų *karvas / sarvas / sirvas yra panašios prigimties veiksmažodinis vedinys. Šis padarytas su priesaga *-uo-, kuri nuo vėlyvosios indoeuropiečių prokalbės laikų ypač būdinga būtent spalvų pavadinimams. Aptartieji duomenys leidžia spėti, jog Karvaičių vardas, kaip ir bendrinis žodis karvelis, kadaise priklausė ypatybės turėtojų pavadinimų darybos kategorijai ir turėjo reikšmę „tai, kas plika, pilka“.Reikšminiai žodžiai: Kuršių Nerija; Karvaičiai; Vardo kilmė; Curonian spit; Karvaičiai; Origin of the name.

ENIn the present paper the origin of the old village name Karvaičiai in Kuršių nerija (Kurische Nehrung) is discussed. It might has been based on the Baltic colour term *karvas (cf. Lith. karvus 'bald', Latv. karva 'black soil; peat'), which, on one hand, is supposed to be the variant of Lith. šarvas, širvas / širvas 'gray' (by postulating an interchange of consonants *k : *k'), on the other hand, it can be compared with Lith. keršas 'piebald, dapple', OPruss. kirsnan (swarcz) E 460, Slav. *čbrm, OInd. krsnd- 'black', and side by side with Lith. karvelis 'pigeon' (it was already widespread in the 16th century) belonged to the derivational category of nomina attributiva, and had the primary meaning'which is bald, gray', cf. also Lithuanian hydronyms Karvė, Karvis, Karvys, Karveda (a part of them covers the territory inhabited by the Curronians). [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27147
Updated:
2018-12-20 23:27:51
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: