The History of Lithuanian delčià "waning moon" and several related morphological problems

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The History of Lithuanian delčià "waning moon" and several related morphological problems
Alternative Title:
Lie. delčià istorija ir keletas susijusių morfologinių problemų
In the Journal:
Baltistica. 2011, t. 46, Nr. 2, p. 185-200
Keywords:
LT
Žodžio kilmė; kalbos istorija.
EN
Origin of the word; History of language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama žodžio „delčia“ ir įvairių jo variantų (deltis, diltis, delčius etc.) kilmė ir daryba. Bendrinės kalbos forma „delčia“ veikiausiai yra išvestinė iš ankstesnių lyčių, kadangi archajiški lietuvių kalbos daiktavardžiai su galūne -čia paprastai yra išvesti iš nekaitomų kalbos dalių, pvz. svečias (<*sue + -tio-), apačia (<*h2epo + -tio-) etc. Senesnės žodžio „delčia“ formos galėjo būti „diltis“ ir „deltis“, o lytis „delčia“ veikiausiai išsirutuliojo paradigminio skilimo principu, moteriškosios giminės daiktavardžio „deltis“ naudininkui įgijus analoginę formą „delčiai“ (vietoje istorinio *deltie). [Iš leidinio]

ENThe article analyses the origin and formation of the word delčia “moon” and its various forms (deltis, diltis, delčius, etc). The standard form delčia is presumably a derivative from earlier genders, since archaic Lithuanian words with the ending –čia are usually derivatives from unchanging parts of speech, for example, svečias “guest” (<*sue + -tio-), apačia “bottom” (<*h2epo + -tio-), etc. The older forms of the word delčia were probably diltis and deltis, and the gender delčia presumably derived based on the principle of the paradigm splitting, i.e. with the dative female noun deltis having obtained an analogous form delčiai (instead of the old *deltine).

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43143
Updated:
2020-04-06 16:49:04
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: