Once again on the postponed neuter pronoun -ti ‘this’

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Once again on the postponed neuter pronoun -ti ‘this’
Alternative Title:
Dar kartą apie postpozicinį bevardės giminės įvardį -ti ‘tai’
In the Journal:
Baltistica. 2014, t. 49, Nr. 2, p. 265-278
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Įvardžiai; Pronouns.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
EN
Pronouns.
Summary / Abstract:

LTAutorius siūlo alomorfus -ǀtai-g : -t# ir -ǀkai-g : -k# (plg. slie. beǀtai-g : bèt’ / bèt ir s. lie. juǀkai-g : jùk’ / jùk) aiškinti kaip žodžio galo dvibalsio monoftongizacijos rezultatą, t. y. *be-ǀtai ‘ir tai’ >*beǀtie >beti >bèt’ >bèt. Monoftongizacijos nebuvimas formose beǀtai-g ir juǀkai-g aiškinamas dviejų procesų santykine chronologija: 1) nekirčiuoto /a/ išnykimu prieš -# ir -g(i), 2) monoftongizacija /ai/ >/ie/. Apokopė /a/ prieš -# įvyko anksčiau nei sinkopė /a/ prieš -gi. Pakitimas *juoǀkaja-gi >*juoǀkai-gi įvyko tik pasibaigus /ai/ >/ie/ monoftongizacijai. Straipsnyje aptariami du pavyzdžiai su postpoziciniu -ti: dalelytė tàskati ir s. lie. jungtukas idanti(g). Autoriaus nuomone, abiem atvejais -ti etimologiškai yra susijęs su bevardės giminės įvardžiu taĩ. Siūlomą aiškinimą patvirtina tarminė forma tì ‘tai’ (LKŽ 16, 160), kuri atveria naujas perspektyvas lietuvių prieveiksmio čià <*tj-ā etimologijai. [Iš leidinio]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54630
Updated:
2018-12-17 13:48:57
Metrics:
Views: 10
Export: