Lithuanian 'dabar' ‘now’ and the baltic *-a-illative

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian 'dabar' ‘now’ and the baltic *-a-illative
Alternative Title:
Lietuvių 'dabar' ir baltų *-a-iliatyvas
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.; Baltų kalbos / Baltic languages; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kalbos kitimas / Linguistic change.
Summary / Abstract:

LTLietuvių 'dabar' kilęs iš prieveiksmio 'dãbar' ‘dar’ iliatyvo, t. y.: 'dãbar' ‘dar’ → ill. *'dabar-a >*dabarà >dabar'. Kirčio vietos kaita 'dãbar : dabar' primena panašų procesą iliatyvo formose, pvz., acc. sg. *'mìškan' → ill. sg. *'miškan-a' >dial. 'miškanà' >ill. sg. 'miškañ'. Pirminis iliatyvas 'dabar-a' išlikęs tarminėje formoje 'dabarõs' ‘dabar’, kildinamoje iš kontrakcijos *'dabar-à-es'. Postpozicija *'-es' yra enklitinio veiksmažodžio 'esti' ‘yra’ požymis. Kirčio vietos kaita, panaši į 'dãbar' ‘dar’ : dial. 'dabarõs' ‘dabar’, matoma ir kai kuriuose kituose prieveiksmiuose, pvz., *'pa gãli' (plg. s. lie. 'ik’ gâli' ‘iki galo’) → 'pagaliõs' ‘pagaliau’. Raktažodžiai: baltų kalbos; postpozicijos; iliatyvas; etimologija; enklitikai. [Iš leidinio]

ENLithuanian 'dabar' ‘now’ comes from the illative of the continuative adverb 'dãbar' ‘still, yet’; schematically: 'dãbar' ‘still, yet’ → illative *'dabar-a >*dabarà >dabar' ‘now’. Change in accentuation visible in 'dãbar' ‘still, yet’ vs. 'dabar' ‘now’ brings to mind a similar process in illative forms, e.g. acc.sg. *'mìškan → ill.sg. *miškan-a >dial. miškanà >ill.sg. miškañ'. The primary illative *'dabar-a' is preserved in the dialectal 'dabarõs' ‘now’, which is traced back to a contraction of *'dabar-à-es'. The postposition *'-es' is a mark of the enclitic verb 'esti' ‘is’. The shift of accent like between 'dãbar' ‘still, yet’ and dial. 'dabarõs' ‘now’ can also be observed in a few other adverbs, e.g. *'pa gãli' (cf. OLith. 'ik’ gâli' ‘to the end’) → 'pagaliõs' ‘in the end’. Keywords: Baltic; postpositions; illative; etymology; enclitics. [From the publication]

DOI:
10.15388/Baltistikos_platybese.2022.15
ISBN:
9786090707869
ISSN:
2669-0535
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103745
Updated:
2023-09-22 13:27:28
Metrics:
Views: 7
Export: