Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje : Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas
Alternative Title:
Experts of Lithuanian in service of the Russian empire: Dmitrii Kashirin, Zakharii Lyatskii and Andrius Poidėnas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011.
Pages:
459 p
Notes:
Asmenų ir vietų r-klė: p. 449-458. Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Asmenys; Redagavimo istorija; Ekspertavimo istorija; Lingvistinės minties istorija — Dmitrijus Kaširinas: Darbas ir šeima; Gramatikos pamokos (1835); Dmitrijaus Kaširino Моксласъ делъ ишмокима (1868) šaltiniai; Kiti Моксласъ делъ ишмокима (1868) tekstai; Dmitrijaus Kaširino Kalno dvaras ir giminė — Zacharijus Liacki: Lietuvių kalbos mokymo Panevėžio mokytojų seminarijoje pradžia (1872-1873); Kilmė, giminė ir biografijos bruožai (iki 1872); Senojo Panevėžio dvaras; Lietuvių kalbos mokymo programa (1873); Lietuvių kalbos pamokų revizija ir ataskaita (1875); Русишкасъ моксласъ (1875) rankraščiai; Русишкасъ моксласъ (1875) redagavima; Русишкасъ моксласъ (1875) sluoksnynas; Jelena Liackaja (1878); Juozapas Miliauskas (1883, 1885); Nikolajaus Sergijevskio ataskaita (1884); Naujas audros, visų trijų žaibo rūšių ir Šv. Elmo ugnių išaiškinimas (1885); Slaptas tekstų vertimas — Zacharijus Liackis ir Andrius Poidėnas: Andrius Poidėnas; Susitikimas su Eduardu Volteriu (1887); Zavadzkio leidinukas (1887); Levo Tolstojaus knygelių vertimai (1888-1891); Lietuvių kalbos pamokų revizija (1890); Zacharijaus Liackio pranešimas Rusijos IX archeologų suvažiavime Vilniuje (1893); Zacharijaus Liackio straipsnis apie Aušros vartų pavadinimą (1894); Naujoji lietuvių kalbos mokymo programa (1893); Andrius Poidėnas keičia Zacharijų Liackj (1895); Juozapo Liaugmino kalendoriaus Zacharijaus Liackio recenzija (1896); Zacharijaus Liackio epilogas; Andriaus Poidėno pastangos keisti darbą (1896); Nikolajaus Gogolio Vestuvių vertimo Andriaus Poidėno recenzija (1899); Juozapo Miliausko Буквiнiсъ Andriaus Poidėno recenzija (1899) — Pabaiga —Summary. The Experts of Lithuanian in Service of the Russian Empire: Dmitrii Kashirin, Zakharii Lyatskii, and Andrius Poidėnas — Literatūra ir šaltiniai — Archyviniai dokumentai — Bibliotekų ir archyvų santrumpos — Asmenų ir vietų rodyklė.
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta lingvistinėms Rusijos imperijos administratorių Vilniuje lituanistikos patikėtinių Dmitrijaus Kaširino (1812-1896), Zacharijaus Liackio (1836-1899) ir Andriaus Poidėno (I859-1901) biografijoms; kalbiniams, sociolingvistiniams, filologiniams lietuviškų tekstų kūrimo kirilikos abėcėle aspektams, kirilinių rankraščių ekspertavimo istorijai; rekonstruojama keturių paskutiniųjų XIX a. dešimtmečių lietuvių kalbos istorijos, lingvistinės minties atkarpa. Liackis buvo pirmasis oficialus Rusijos imperijos mokamas lietuvių kalbos mokytojas Kauno gubernijoje tuo metu, kai lietuvių kalba neturėjo nei lotyniškų raidžių, nei savo mokyklos. Ekspertas, recenzavęs ir redagavęs imperijos administratoriams svarbiausią kirilinės lietuvių kalbos knygą „Pycuшкасъ моксласъ дэлъ летувнику“ (PM), kalbininkas, pamėgęs panevėžiškių patarmės lytis, istorikas, laikęs lietuvius rusų gentimi, patikėtinis, slapta vertęs „Aušros“ ir kitų leidinių ištraukas į rusų kalbą. Kaširinas, rusų kalbos mokytojas, po 1863 metų sukilimo su užsidegimu kūręs valdines rusiškas pradines mokyklas Kauno gubernijoje ir parengęs joms vadovėlį. Trečioji knygos dalis skirta Liackiui su Andriumi Poidėnu, kuris buvo Liackio mokinys ir jo vietos Panevėžio mokytojų seminarijoje perėmėjas. Plačiau analizuojamas dviejų vadovėlių redagavimas: Dmitrijaus Kaširino „Моксласъ делъ иишмокима...“ (MДИ, 1868) ir iš jo išaugusio grupės rengėjų PM (1875). Abiejų jų šaltinių nustatymas, rengėjų kalbos ypatybės ir asmenų identifikavimas, recenzijų vertinimas ir spaustuvės kišimasis sudaro ilgą vadovėlių redagavimo istoriją.

ENThe monograph is about linguistic biographies of Dmitrii Kashirin (1812–1896), Zacharijus Liackis (1836–1899) and Andrius Poidėnas (1859–1901), the trustees for Lithuanian philology of the administrators of the Russian Empire in Vilnius; linguistic, sociolinguistic and philological aspects of the creation of Lithuanian texts in Cyrillic and the expertise history of the Cyrillic manuscripts; reconstruction of the period of linguistic memory and the history of the Lithuanian language of the last four decades of the 19th c. At that time, Liackis was the first official paid teacher of the Lithuanian language of the Russian Empire in Kaunas guberniya. Then the Lithuanian language did not have Latin letters or a school. He was an expert who reviewed and edited the most important book of Cyrillic Lithuanian “Pycuшкасъ моксласъ дэлъ летувнику” (PM) to the administrators of the empire, a linguist who liked the nature of Panevėžys dialect, a historian who treated Lithuanians as a tribe of Russians, and a trustee who secretly translated extracts of “Aušra” and other publications into Russian. Kaširinas was a Russian teacher and after the 1863 rebellion with passion established state Russian primary schools in Kaunas guberniya and prepared textbooks for them. The third part of the books is about Liackis and Poidėnas who was a student of Liackis and his supporter in Panevėžys teacher's seminary. The editing of two textbooks is analysed in more detail: “Моксласъ делъ иишмокима...” (MДИ, 1868) by Kaširinas and PM (1875) by the supporters who were learning from him. The determination of sources of both textbooks, features of the language of editors, identification of people, evaluation of reviews and intervention of the publishing house make a long editing history of textbooks.

ISBN:
9786094110436
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28251
Updated:
2022-01-15 21:31:18
Metrics:
Views: 44
Export: