Dievo krosnis: vienas mitopoetinio pasaulėvaizdžio blyksnis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dievo krosnis: vienas mitopoetinio pasaulėvaizdžio blyksnis
Alternative Title:
Stove of God: an instance of the mythological outlook
In the Book:
Sakralieji baltų kultūros aspektai / sudarytoja Elvyra Usačiovaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. P. 310-322. (Senovės baltų kultūra ; t. 9)
Keywords:
LT
Baltai; Baltų mitologija; Blyksnis; Dievas; Krosnis; Tautosaka; Mitas; Mitologija; Pasaulėjauta.
EN
Baltic Mythology; Balts; Flash; God; Lithuania; Lithuanian Folklore; Myth; Mythology; Outlook; Stove.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas tradicinis mitologinis pasaulėvaizdis, arba pasaulėžiūra, ir analizuojamas vienas iš pasaulėvaizdžio „blyksnių“. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje pateikiama keletas mitologinių legendų, kuriose Dievas, kurdamas pasaulį ir toliau atskiras jo dalis, kūrena krosnį. Antroje dalyje nagrinėjama lietuvių, latvių ir rytų slavų tautosaka (daugiausiai mįslės), kur krosnis palyginama su visu pasauliu ir, atvirkščiai, pasaulis lyginamas su krosnimi (skliautas – dangus, ugnis – saulė, žėrinti anglis – saulėtekis ar saulėlydis, iškepta duona – mėnulis ir pan.). Taigi, kyla klausimas, a r tik ne šitą „pasaulio krosnį“ Dievas įkūrė, kurdamas pasaulį, ir kūreno, o gal tebekūrena ligi šiol? Šis pavyzdys rodo, kad tradicinė mitologinė pasaulėžiūra nėra tam tikra dogma, bet greičiau „blyksnis“, sklindantis ir nuolat besikeičiantis, suteikiantis galimybę kiekvienam įsitraukti į bendrą šventą kontekstą. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle is concerned with the traditional mythological outlook, or worldview, and was aimed at showing one of its instances. It consists of two sections. In the first section, some Lithuanian ethyological (cosmogonical) legends are presented in which the God while creating the world and its parts was heating a stove. In the second section, some Lithuanian, Lettish and Eastern Slavic folklore texts (mainly riddles) are presented which equate the stove with the whole world and, vice versa, the whole world with the stove (the vault being the sky, the fire - the Sun, the live coals - the Dawn or Sunset, the baked bread - the Moon, etc.). Consequently, the question arises, was not the stove heated by the God at the world creation the very "world stove" He was, perhaps, continually creating? This instance also shows that the traditional mythological worldview is not something fixed as though a definite dogma, but rather consists of a set of flickering instances, flowing and changing constantly at every shift of outlook and thus generating a possibility for every secular object to be involved in the overall sacred context. [From the publication]

ISBN:
9789955868521
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46373
Updated:
2020-06-05 10:02:58
Metrics:
Views: 16    Downloads: 7
Export: