The Origin of Old Prussian "dūrai"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Origin of Old Prussian "dūrai"
Alternative Title:
Senosios prūsų kalbos žodžio "dūrai" kilmė
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 85, p. 11-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Senoji prūsų kalba; Slavų kalbos; Indoeuropiečių prokalbė; Etimologija; Frazeologija; Old Prussian language; Slavic languages; Indo-European proverb; Etymology; Phraseology.
Keywords:
LT
Etimologija / Etymology; Frazeologija; Indoeuropiečių kabos / Indo-European languages; Senoji prūsų kalba; Slavų kalbos.
EN
Indo-European proverb; Old Prussian language; Phraseology; Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTSenosios prūsų kalbos būdvardis dūrai ‘drovus’ tradiciškai siejamas su slavų žodžių *durь (rus. дýрь ‘kvailumas’) ir *durъnъ (rus. дурнóй, lenk. durny ‘kvailas’) šeima. Tačiau formalūs ir semantiniai santykiai tarp šių dviejų leksinių šeimų vis dar lieka neaiškūs. Šio straipsnio tikslas yra išsiaiškinti senosios prūsų kalbos žodžio dūrai kilmę ir ypač motyvuoti jo derivaciją iš šaknies, kurią atspindi liet. dùrti ‘įgelti, (į)durti’. Galima teigti, kad šis vedinys yra pagrįstas frazeologine išraiška nudùrti akis į žẽmę ‘žiūrėti žemyn’, vartojama psichologiniam sunkumui žymėti. [Iš leidinio]

ENThe Old Prussian adjective dūrai ‘shy’ is traditionally connected with the Slavic family of *durь (Russian дýрь ‘stupidity’) and *durъnъ (Russian дурнóй, Polish durny ‘silly, stupid’). But the formal and semantic relationships between these two lexical families still remain obscure. The aim of this paper is to elucidate the origin of Old Prussian dūrai and particularly to motivate its derivation from a root ‘to sting, to prick’ reflected by Lithuanian dùrti. It can be suggested that this derivation is based on a phraseological expression nudùrti akis į žẽmę ‘to look down to the ground’ used as a sign of psychological difficulty. [From the publication]

DOI:
10.35321/all85-01
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94002
Updated:
2022-03-28 08:05:29
Metrics:
Views: 9
Export: