KALBOS paveikslas lietuviškuose leksikografiniuose šaltiniuose. Sisteminių duomenų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
KALBOS paveikslas lietuviškuose leksikografiniuose šaltiniuose. Sisteminių duomenų analizė
Alternative Title:
Image of LANGUAGE in lexicographical sources. Analysis of systematic data
In the Journal:
Respectus philologicus. 2018, Nr. 34 (39), p. 9-24
Keywords:
LT
Salakas; Lietuva (Lithuania); Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Sinonimai / Synonyms; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTKalba yra viena iš esminių tautos vertybių, kurioje užkoduota ne tik tautos kultūra, tapatybė, bet ir tai, kas vadinama tautine psichologija. Straipsniu siekiama atskleisti sąvokos kalba paveikslą šiuolaikiniuose leksikografiniuose šaltiniuose. Atkreipiamas dėmesys, kad „Lietuvių kalbos žodyne“ iš 10 reikšmių tik keturios paliudytos gyvojoje kalboje, bet būtent jos rodo, kaip sąvoką supranta kalbos vartotojai. „Sinonimų žodyne“ pateikiama gana nemažai kalbos sinonimų, tačiau ne visi jie yra lygiaverčiai. Sinonimai šneka ir žosmė iš tiesų vartojami tomis pačiomis reikšmėmis, kaip ir kalba. Gana artimas savo reikšmėmis yra kitas sinonimas byla, bet jis turi daugiau savų atspalvių ir reikšmių, nesusijusių su kalba. Žodyne pateikiamas ir gana siauros vartosenos sinonimas suoka bei neigiamą konotaciją turintys sinonimai niūksmas, salakas. Tyrimas rodo, kad kalboje egzistuoja ir daugiau kontekstinių sinonimų, pvz., žodis, liežuvis. Naujas reikšmes gali atskleisti ir antonimai, tačiau kalbos atveju „Antonimų žodyne“ pateikiamas tik vienas − tyla. Gyvojoje kalboje antonimų esama ir daugiau, pvz., nežadas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalba; Reikšmė; Sinonimai; Antonimai; Žodynas; Etimologija; Language; Meaning; Synonyms; Antonyms; Vocabulary; Etymology.

ENLanguage is one of the essential values of the nation, which encodes not only the culture and the identity of the nation, but also what is called national psychology. The article aims at revealing the image of the concept LANGUAGE in modern lexicographical sources. Attention is drawn to the fact that in the Dictionary of Lithuanian Language only 4 out of 10 meanings of ‘kalba’ (language) are witnessed in present-day spoken language, however, namely they show how the concept is understood by the users of the language. "The Dictionary of Synonyms" provides quite a few synonyms of the language but not all of them are equivalent. Synonyms ‘šneka’ (speech) and ‘žosmė’ are used in the same sense as the language. Another synonym ‘byla’ is quite close to the meanings of the language. However, it has more meanings and some of them are unrelated to the language. The study reveals that there are more contextual synonyms in the speech, such as ‘žodis’ (word), ‘liežuvis’ (tongue). The new meanings can also be highlighted by the antonyms but in the case of language, the "Dictionary of Antonyms" presents only one − ‘tyla’ (silence). There are more antonyms in the spoken language. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.01
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80064
Updated:
2019-11-09 15:14:33
Metrics:
Views: 82    Downloads: 10
Export: