Kirčio poslinkio priežastys nevienskiemenio pamatinio kamieno vediniuose su priesaga-iškas,-a

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kirčio poslinkio priežastys nevienskiemenio pamatinio kamieno vediniuose su priesaga-iškas,-a
Alternative Title:
Reasons of stress shift in the derivatives of non-monosyllabic base stem with the suffix -iškas, -a
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2012, 1, p. 60-68
Keywords:
LT
Intonacija / Intonation; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTKai kurie iš daugiaskiemenio pamatinio žodžio padaryti priesagos -iškas, -a vediniai perkelia kirtį per vieną skiemenį į dešinę, plg. variantus ãsmeniškas, -a ir asmẽniškas, -a (: asmuõ, ãsmenį), smùlkmeniškas, -a ir smulkmẽniškas, -a (: smùlkmena), visúomeniškas, -a ir visuomẽniškas, -a (: visúomenė) – antrasis porų narys bendrinėje kalboje nenorminis. Tarmėse būdvardžių, patyrusių kirčio vietos kaitą, yra daugiau. Straipsnyje aptariami Lietuvių kalbos žodyno elektroninėje versijoje užfiksuoti keturių ir penkių skiemenų priesagos -iškas, -a vediniai (jų 15), turintys į gretimą skiemenį, prie morfemų sandūros, perkeltą kirtį; aptarus tokių vedinių paplitimą ir reikšmes, intonaciją ir ritmines ypatybes, sąsajas su kitais to paties pamatinio žodžio dariniais, iškeliamos gãlimos kirčio poslinkio priežastys. Priesagos -iškas, -a būdvardžiai išreiškia kalbėtojo vertinamąjį nusistatymą aptariamojo dalyko atžvilgiu ir yra deiktiniai (nuorodiniai) ženklai. Sakinyje jie dažniausiai eina remomis ir tariami nuleista intonacija. Krintanti intonacijos kreivė ir ritmiškas šalutinių kirčių išsidėstymas sintagmoje geriau dera su pagrindinio kirčio vieta trečiajame nuo galo žodžio skiemenyje. Todėl kirčio poslinkį morfemų sandūros link (arba, žvelgiant pragmatiškai, artikuliaciškai patogesnių variantų radimąsi) labiausiai lemia su komunikacijos situacija susiję intonaciniai-ritminiai ir semantiniai veiksniai. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Intonacija; Kirtis; Kirčio poslinkis; Priesagos vedinys; Ritmas; Accent; Intonation; Rhythm; Stress shift; Suffixal derivative.

ENSeveral derivatives with the suffix -iškas, -a formed from the polysyllabic base word move the stress to the right over one syllable, cf. variants – the first of the standard language: ãsmeniškas, -a and asmẽniškas, -a 'personal' (: asmuõ, acc sg ãsmenį 'person'), smùlkmeniškas, -a and smulkmẽniškas, -a 'petty' (: smùlkmena 'pettiness'), visúomeniškas, -a and visuomẽniškas, -a 'sociable' (: visúomenė 'society'). Dialects contain more adjectives which have undergone stress-shift alternation. The article discusses derivatives with the suffix -iškas, -a formed from the polysyllabic base word and having the stress moved to the juncture of morphemes presented in the Dictionary of the Lithuanian Language (e-version); having discussed the spread and meanings of such derivatives, their intonation and rhythmic characteristics as well as connections with other derivatives of the same base word, the possible reasons of stress-shift alternation have been raised. 15 adjectives have been analyzed. Adjectives with the suffix -iškas, -a express the speaker's evaluation of the matter under consideration and they are deictic (pointing) signs. In the sentence they generally appear as rhemes and are pronounced with the falling intonation. The falling curve of intonation and rhythmic arrangement of secondary stresses in the syntagma much better match the position of the primary stress in the antepenultimate syllable of the derivative.That is why the stress shift towards the juncture of morphemes (or, looking pragmatically, appearance of variants which are more convenient in point of articulation) is best determined by intonational-rhythmic and semantic factors which are related to the situation of communication. Phonetic and semantic alterations are accompanied by morphological factors: the new position of stress is preserved by other derivatives of the same derivational stem, cf. asmẽniškas, -a and inflectional derivative asmẽnis, -ė 'belonging to person, related to person', prefixal derivative beasmẽnis, -ė 'impersonal', compound asménvardis 'personal name'. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41567
Updated:
2018-12-17 13:19:00
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: