[Altlitauisches etymologisches Wörterbuch] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
[Altlitauisches etymologisches Wörterbuch]: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2015, t. 50, Nr. 2, p. 347-361
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Wolfgang Hock ir kolegų „Altlitauisches etymologisches Wörterbuch“ (Berlynas, 2015). Lietuvių kalbos situacija indoeuropeistikos studijose gana paradoksali. Nors lietuvių kalba laikoma archajiškiausia indoeuropiečių kalba, kuria vis dar kalbama, dar neseniai buvo jaučiamas duomenų stygius apie šią kalbą. Wolfgango Hocko žodyne dera tiek filologinė prieiga, tiek solidūs indoeuropeistikos faktai. Žodynas yra puikus instrumentas lietuvių kalbos leksikos studijoms. Jis apima laikotarpį nuo lietuvių rašytinės tradicijos pradžios iki maždaug 18-ojo amžiaus pradžios, o tai reikšmingas ir ilgas lietuvių kalbos istorijos laikmetis. Žodyne pasiremta didžiųjų senosios lietuvių kalbos autorių (Mažvydo, Bretkūno, Daukšos, Sirvydo, Kleino ir kt.) tekstais ir mažiau žinomais šaltiniais (16-ojo ir 17-ojo amžių teisiniais, poezijos ir kitais tekstais). Žodyne pateikiama detali informacija apie senosios lietuvių kalbos žodžių atvejus senojoje lietuvių literatūroje, įskaitant ir atitikmenis kitose kalbose, jei tai buvę verstiniai tekstai. Lemos pateikiamos vieningu būdu: norminė forma, jos pagrindinė morfologinė informacija, atvejai senojoje lietuvių literatūroje, vediniai pasitaikę tekstuose ir etimologiniai kognatai latvių, senojoje prūsų, slavų ir kitose indoeuropiečių kalbose; pabaigoje pridedamos bibliografinės nuorodos. Senosios lietuvių kalbos žodynas pateiktas iš esmės tiksliai, nors ir ne pilnai. Pasitaiko praleidimų. Semantinės reikšmės traktuojamos tinkamai, o kiekvienos lemos pradžioje pateikiami vertimai taip pat tikslūs. Etimologijos prasme vengiama spekuliacijų, nors ir yra keletas kontraversiškų ar net pavojingų prielaidų.Reikšminiai žodžiai: Etimologija; Etimologinis žodynas; Leksika; Lema; Lietuvių kalbos leksika; Semantika; Senoji lietuvių kalba; Skoliniai; Skolinys; Žodis; Žodžio reikšmė; Etymological dictionary; Etymology; Lemma; Lexis; Lithuanian lexicon; Loanword; Loanwords; Old Lithuanian; Semantics; Word; Word meaning.

DOI:
10.15388/Baltistica.50.2.2258
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54984
Updated:
2019-01-20 13:26:27
Metrics:
Views: 41    Downloads: 3
Export: