Балтийская гидронимия Верхнего Поволжья

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Балтийская гидронимия Верхнего Поволжья
Alternative Title:
Baltiškieji Aukštutinio Pavolgio vandenvardžiai
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2019, Nr. 35, p. 49-60
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Hidronimija; Baltų substratas; Senoji rusų kalba; Aukštutinė Volga; Etimologija; Arealas; Migracija; Hidronymy; Baltic substrate; Old Russian; Upper Volga; Etymology; Areal; Migration.
Keywords:
LT
Arealas; Aukštutinė Volga; Baltų substratas; Etimologija / Etymology; Hidronimija; Migracija / Migration; Senoji rusų kalba.
EN
Areal; Baltic substrate; Hidronymy; Old Russian; Upper Volga.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama lingvistinė (etimologinė) 36 aukštutinės Volgos baseino vandenvardžių analizė. Šie, pasak autoriaus, yra baltų kilmės ir dar nesulaukė pakankamai toponimikos specialistų dėmesio. Analizei parinkti tradiciniai toponiminio tyrimo metodai, grindžiami lyginamosios istorinės kalbotyros principais (aprašomuoju, istoriniu, etimologiniu, lyginamuoju, struktūriniu ir kt.). Pagrindinis atlikto tyrimo rezultatas – tai daugybės baltizmų, išsidėsčiusių toliau į šiaurę ir šiaurės rytus nuo Baltijos arealo ribų teritorijų (visame Mologos baseine, pietiniuose ir vakarinėse Rybinsko tvenkinio krantuose bei Kostromos žemupyje), tarp jų jau žinomų vandervardžių, atradimas. Taip pat tyrimo metu nustatyti šių pavadinimų semantiniai ir žodžių darybos tipai, kur įmanoma, konkretizuoti jų kalbiniai ryšiai, fonetiniai ypatumai, kurie išlikę nuo senų laikų arba yra rusiškos adaptacijos padariniai, bei aprašytas geografinis pasiskirstymas. [Iš leidinio]

DOI:
10.5755/j01.sal.35.0.22750
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81575
Updated:
2020-01-11 20:36:49
Metrics:
Views: 16    Downloads: 6
Export: