Retorika : iškalbos stilistika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Retorika: iškalbos stilistika
Edition:
2-asis patais. leid.
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001.
Pages:
461 p
Notes:
Monografijos pagrindu suteiktas habilituoto humanitarinių mokslų daktaro laipsnis (Vilniaus universitetas, 2001). Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Retorika; Iškalba; Viešosios kalbos; Rhetoric; Oratory; Public speeches.
Contents:
Pratarmė — Įvadinės pastabos — Oratoriaus asmenybė: Oratoriaus apibrėžimas senovėje; Oratoriaus stiliaus ugdymas; Oratorius ir filosofas; Oratorius ir pedagogas; Oratorius ir literatas; Oratorius ir aktorius; Oratorius ir diktorius; Dabartinė oratoriaus meistriškumo samprata — Viešosios kalbos specifika: Viešosios kalbos samprata; Viešosios kalbos apibrėžimas; Pagrindinė retorikos forma; Kalbėjimo situacija ir stilius — Viešųjų kalbų rūšys ir stilius: Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą; Kalbos pagal tematiką ir oratoriaus veiklos sritį; Kalbos pagal teksto funkcijų dominantę — Parengimo formos: Parašytas visas kalbos tekstas; Konspektas; Laisvas konspektas; Tezės; Planas — Sakymo būdai: Teksto skaitymas; Sakymas atmintinai; Laisvas sakymas; Improvizavimas; Nepasakyta, arba rašytinė, kalba — Temos turinio parengimo logika: Problemos pažinimas; Temos formuluotė; Pagrindinės minties linija; Intencija ir tikslas; Plano sudarymas — Teksto kompozicijos stilistika: Kompozicijos principai; Viešosios kalbos struktūra — Kompozicinės teksto kūrimo priemonės: Minčių perteikimo būdai ir tekstų tipai — Oratorinio stiliaus kultūra: Oratorinio stiliaus norma; Bendrieji oratorinio stiliaus reikalavimai; Stiliaus yda ir estetinė vertybė — Tropai: Metafora; Katachrezė; Oksimoronas; Metonimija; Sinekdocha; Emfazė; Onomatopėja; Antonomazija; Perifrazė; Hiperbolė; Litotė; Ironija — Retorinės figūros: Sintaksinės figūros; Plėtojimo figūros; Trumpinimo figūros; Komponavimo figūros; Minties figūros; Retorinis kreipinys; Retorinis klausimas; Retorinis sušukimas — Išorinis stilius: Garsiniai stiliaus veiksniai; Laikysenos poveikis stiliui — Dialogas - ryšys su klausytojais: Dialogas kaip literatūros žanras; Grįžtamasis ryšys; Klausytojų psichologija; Atsakymai į auditorijos klausimus —Priedai — Retorikos terminų rodyklė — Dalykinės literatūros sąrašas.
Keywords:
LT
Iškalba; Retorika / Rhetoric; Viešosios kalbos.
EN
Oratory; Public speeches.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje be retorikos teorijos išdėstyti bendrieji oratorinio stiliaus reikalavimai, tam tikri būdai, kaip metodiškai pasirengti kalbai, kaip stilingai ją parašyti ir pasakyti. Knygoje siekta keleto tikslų: bent iš dalies užpildyti retorikos teorijos vadovėlių lietuvių kalba spragą; praplėsti kalbos kultūros mokslo sampratą; parodyti retorinį senųjų raštų estetiškumą; prisidėti prie funkcinės stilistikos bei tekstų tipologijos plėtotės. Knyga naudinga ne tik mokslininkams ir studentams filologams, bet ir žurnalistams, pedagogams, radijo bei televizijos darbuotojams, politikams, teisininkams ir kt.

ENApart from the theory of rhetoric, general requirements for oratorical style, certain ways how to prepare methodically for the speech, how to write and give it in a stylish way are outlined in the monograph. The book had several aims: to reduce the shortage of study books on the theory of rhetoric in Lithuanian at least in part; expand the concept of language usage science; show rhetorical aesthetics of ancient pieces of writing; contribute to functional stylistics and the development of text typology. The book is useful not only for scholars and students of philology but also journalists, teachers, radio and TV staff, lawyers, etc.

ISBN:
542001484X (įr.)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18924
Updated:
2020-11-04 22:18:45
Metrics:
Views: 1059
Export: