Tarpfrazinių pauzių trukmė skaitomoje kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpfrazinių pauzių trukmė skaitomoje kalboje
Alternative Title:
Duration of pauses between phrases in reading language
In the Journal:
Respectus philologicus. 2020, Nr. 37 (42), p. 35-46
Keywords:
LT
Pauzė; Sakinys; Pastraipa; Trukmė.
EN
Pause; Sentence; Paragraph; Duration.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo tikslas – nustatyti pauzių tarp pastraipų ir sakinių trukmę skaitomoje kalboje ir jų sąsają su šių kalbos vienetų ilgiu bei skaitymo greičiu. Tyrimo medžiagą sudaro 48 garso įrašai (aštuoni diktoriai skaitė šešis skirtingų funkcinių stilių tekstus). Tyrimo rezultatai rodo, kad pauzes tarp pastraipų paprastai daro visi skaitantieji balsu, o jų trukmė priklauso nuo skaitymo greičio: greičiau skaitančiųjų pauzės yra vidutiniškai nuo 400 ms iki 1340 ms, lėčiau skaitančiųjų – nuo 750 ms iki 1800 ms. Po trumpų pastraipų pauzės yra trumpiausios, o po ilgesnių pastraipų jos yra 1,2 karto ilgesnės. Pauzės tarp skaitomų sakinių taip pat beveik visada daromos. Greičiau skaitančiųjų pauzės vidutiniškai yra nuo 200 ms iki 980 ms, lėčiau skaitančiųjų – nuo 340 ms iki 1360 ms. Ilgėjant sakiniams, ilgėja ir pauzės po jų (iki 1,4 karto). Tačiau po ilgų sakinių jos gali būti tokios pačios trukmės, kaip ir po vidutinių sakinių. [Iš leidinio]

ENThe aim of this research is to determine the duration of the pauses between paragraphs and sentences in reading language and their connection with the length and reading speed of said language units. The research material consists of 48 sound recordings (eight Lithuanian speakers read six texts representing different functional styles). The results show that all readers usually pause between paragraphs and the duration of those pauses depend on the reading speed: faster readers pause for approximately 400–1340 ms, while slower readers pause for 750–1800 ms. Pauses are the shortest after short paragraphs and they are 1.2 times longer after longer paragraphs. All the readers usually pause between sentences as well. Faster readers on average pause for 200–980 ms, slower readers pause for 340–1360 ms. The longer the sentence, the longer the pause after that sentence (up to 1.4 times). However, the pause can be the same duration after both long and medium length sentences. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2019.37.42.37
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85126
Updated:
2020-07-28 20:31:06
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: