Developing teachers’ communicative competence in their native language

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Developing teachers’ communicative competence in their native language
Alternative Title:
Mokytojų komunikacinės kompetencijos gimtąja kalba tobulinimas
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 1 (51), p. 93-105
Keywords:
LT
Gimtosios kalbos tobulinimas; Kalbėjimo gimtąja kalba tobulinimas; Komunikacinė kompetencija gimtąja kalba; Mokytojų kalbėjimo charakteristikos.
EN
Characteristics of teachers speaking; Characteristics of teaher's speaking; Communicative competence; Communicative competence in the native language; Development of the native language skills; Native language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas – atskleisti mokytojų kalbėjimo gimtąja kalba charakteristikas komunikacinės kompetencijos tobulinimo aspektu. Pirmiausia pirmojoje straipsnio dalyje pateikiami mokytojo komunikacinės kompetencijos gimtąja kalba teoriniai aspektai. Pabrėžiama, kad mokytojų vaidmens pokytį, taigi ir jo komunikacinę kompetenciją, gali sąlygoti Lietuvoje išgyvenamos sociokultūrinės transformacijos dėl integracijos į europinius ir globalius veiklos kontekstus. Pagrindžiama tyrime taikyta komunikacinės kompetencijos samprata, susidedanti iš tokių penkių komponentų kaip lingvistinis, diskurso, sociokultūrinis, sociolingvistinis, referatyvinis. Antrojoje straipsnio dalyje pristatomi tyrimo dalyviai, apklausos raštu metodas, tyrimo duomenų statistinė analizė, o trečiojoje – tyrimo rezultatai bei jų aptarimas apie pradinių klasių mokytojų požiūrį į savo gimtosios (lietuvių) kalbos tobulinimą, į savo kalbėjimą bei atskleidžiama, kokie veiksniai sąlygoja pradinių klasių mokytojų nuostatas dėl komunikacinės kompetencijos gimtąja kalba. Visuomenėje būti mokytoju reiškia užimti specifinę padėtį, atliekant ypatingus veiksmus, orientuotus į mokinius, todėl tirti mokytojai, siekdami socialiai apibrėžtų savo vaidmens lūkesčių, kalbėjimą profesinėje veikloje dažniau vertina kaip aiškų nei kaip įtaigų. Vidurinės kartos ir brandesnio amžiaus mokytojai, gyvenantys dideliame mieste bei turintys didesnį nei 15 metų pedagoginį darbo stažą ir aukštesnį išsilavinimą, dažniau tobulina savo gimtąją kalbą bei labiau rūpinasi kalbėjimo grynumu.

ENThe article deals with teachers’ communicative competence in the native (Lithuanian) language; it discusses the urgent issues of their use of language, presenting the peculiarities of the lesson style and indicating the importance of the links between the standard language norms and the norms of teacher’s professional activities. Three research questions are addressed in the article: what peculiarities of teachers’ attitudes towards the development of their communicative competence in their native language were dominant, what characteristics prevailed when teachers assessed their speaking, and what factors influenced teachers’ assessment of their language in the context of the communicative competence in their native language. Teachers, especially those who are older and live in cities are more interested in developing their communicative competence in the native language; in addition, the research participants wanted that their speaking in professional practice was clear and accurate. [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39140
Updated:
2018-12-17 11:55:48
Metrics:
Views: 10
Export: