Palyginimai mokslo populiarinamuosiuose tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Palyginimai mokslo populiarinamuosiuose tekstuose
Alternative Title:
Comparisons in science popularisation texts
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2013, 1, p. 149-154
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami mokslo populiarinamuosiuose tekstuose vartojami palyginimai. Tyrimo medziaga atsitiktinės atrankos būdu rinkta iš lietuvių autorių mokslo populiarinamųjų straipsnių ir knygų, skirtų plačiajai visuomenei. Mokslo populiarinamuosiuose tekstuose palyginimai dažniausiai vartojami autonomiškai - funkcionuoja tiesiogiai, nėra papildomai aiškinami. Lyginimo objektai dažniausiai skaitytojui gerai žinomi iš kasdienės veiklos. Palyginimai skiriasi reiškiamų santykių pobūdžiu. Vartojami: palyginimai, kurių pamatas - išorinis objektų, reiškinių ar vyksmų panašumas; santykiniai (koreliaciniai) palyginimai, kurių konstruktyvusis principas yra lyginamų objektų formos, matmenų ir kt. santykis (meniniai santykiniai palyginimai gana reti, dažniau tai dalykiniai palyginimai); palyginimai paralelės, analogijos. Palyginimai tekstuose gali atlikti šias funkcijas: aiškinamąją, iliustracinę, konkretinamąją, ekspresinę, estetinio poveikio ir kalbos ekonomijos. Palyginimais tiriamuosiuose tekstuose siekiama ne tik emocinio poveikio - svarbu ir šių priemonių galimybė lakoniškai perteikti faktinę informaciją. Grynosios mokslinės medžiagos pateikimo priemonių derinimas su vaizdingosiomis priemonėmis atskleidžia mokslo populiarinamųjų tekstų savitumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Funkcija; Mokslo populiarinamieji tekstai; Palyginimas; Palyginimų funkcija; Comparison; Function; Function of Comparisons; Science popularisation text; Science popularisationt texts.

ENThe article delves into the subject of comparisons the way they are used in science popularisation texts. The research material has been gathered randomly from science popularisation articles and books intended for the general public written by Lithuanian authors. In science popularisation texts, comparisons are used on a stand-alone basis, they function directly and come with no elaboration on the side. Usually the reader is aware of the subject of comparison from daily life. Comparisons are different in the nature of the relationship that they denote. The most common types of comparisons are the following: comparisons based on the extemal similarities of objects, phenomena or actions; correlative comparisons that are constructed on the basis of the relationship between the shape, size, and other elements of the objects being compared (artistic correlative comparisons are rather scarce, as opposed to subject-related comparisons); parallel comparisons, analogy. In texts, comparisons may perform the function of explanation, illustration, specification, expression, aesthetic effect and economy of language. When used in the subject texts, comparisons are not only geared to have an emotional impact - the power of this instrument to carry factual information in a concise manner is equally important. Combining the tools to present the raw scientific matter with the figurative media illustrates the unique nature of science popularisation texts. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47542
Updated:
2018-12-17 13:34:47
Metrics:
Views: 31    Downloads: 13
Export: