Probleminis mokymasis kaip filologinio prusinimo raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Probleminis mokymasis kaip filologinio prusinimo raiška
Alternative Title:
Problematic learning as an expression of philological development
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 67, p. 54-59
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTŠiandieniniame pasaulyje pokyčiai tampa gyvenimo norma, ir kuo toliau, tuo jie labiau intensyvėja. Tokie dinamiški pokyčiai nesvetimi ir Lietuvos mokyklai, išgyvenančiai antrąjį mokyklos reformos etapą. Dabarties Lietuvos mokykloje, siekiančioje įsijungti į Europos bendruomenės kultūrinę erdvę, išryškėja nauja, interpretacinės pedagogikos sąlygojama edukacinė realybė, pabrėžianti asmens lingvistinės, komunikacinės ir apskritai kultūrinės kompetencijos svarbą ir į kompetencijų ugdymą orientuotų aktyvaus mokymosi metodų aktualumą. Aktyvaus mokymosi metodų formavimasis liudija apie naujos edukacinės mokymosi paradigmos įsitvirtinimą šiuolaikiniame ugdyme, apimant ir jo funkcijas, pavyzdžiui prusinimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nauja edukacinė kultūra ir mentalitetas; Emancipuota poindustrinė asmenybė; Filologinis prusinimas; Verbalinė komunikacija; Probleminis mokymasis.

ENToday, changes have become the norm of life and they are progressively increasing. Dynamic changes are also characteristic to the Lithuanian school which is undergoing the second stage of the reform. The present-day Lithuanian school which is striving to integrate into the cultural environment of the European community reveals a new educational reality conditioned by interpretational pedagogy that emphasizes the importance of the person’s linguistic, communicational and cultural competence and the relevance of methods of active learning oriented towards the development of competencies. The development of the methods of active learning witnesses the establishment of the new educational learning paradigm in the contemporary education including its functions, for example, general knowledge.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7963
Updated:
2018-12-17 11:09:36
Metrics:
Views: 30    Downloads: 4
Export: