Lietuvių išeivių kelionės į Lietuvą: topika 1914–1989 metų kelionių aprašymuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių išeivių kelionės į Lietuvą: topika 1914–1989 metų kelionių aprašymuose
Alternative Title:
Journeys of Lithuanian Émigrés to Lithuania: topics in 1914–1989 travelogues
In the Journal:
Lituanistica. 2020, Nr. 2, p. 95-110
Keywords:
LT
Kelionių literatūra; Išeivių literatūra; Topika; Locus amoenus; Locus horridus.
EN
Lithuanian travel literature; Émigré literature; Topics; Locus amoenus; Locus horridus.
Summary / Abstract:

LTKelionė yra neatsiejama nuo judėjimo erdvėje ir susidūrimo su kitu [27, 9–10]. Keliautojas yra tik lankytojas svetimoje šalyje, kelionės pabaigoje grįžtantis į savą erdvę. Jos skirtis nuo lankomos vietos yra įvardijama kelionės tekste arba įkūnijama keliaujančiame subjekte. Tačiau ne visos kelionės ir ne visi kelionių aprašymai paklūsta šiai formulei. Kaip atskirą kelionių literatūros tyrimų objektą galima išskirti lietuvių kelionių į Lietuvą aprašymus. Straipsnyje, pasitelkiant retorinės topikos instrumentus, kelionių tekstuose – Julės Pranaitytės (Iš kelionės po Europą ir Aziją, 1914), Pranciškaus Vaitukaičio (Kelionė po Europą ir įspūdžiai, 1928) ir Alės Rūtos (Tarp ilgesio ir tėviškės, 1987) kelionių į Lietuvą aprašymuose – tiriami laiko, vietos ir palyginimo topai, jų aktualizacija ir keliautojo santykis su vieta ir kitu. [Iš leidinio]

ENEncountering the other and otherness is one of the main conditions of a journey. Travellers are only visitors in a foreign land; they are always on the move and at the end of the journey they come back to their own safe space. The divide between the familiar and the unfamiliar can be shown directly in the travel text or be embodied in the travellers themselves. However, not all journeys and their depictions in literature obey this formula. The journeys of the Lithuanian émigrés to Lithuania should be treated as a separate object of literary study. Using the tools of rhetorical topoi analysis, the research is focused on the study of the topoi of time, place and comparison and on their actualization in the chosen travel texts by Julė Pranaitytė (Iš kelionės po Europą ir Aziją 1914; From the Tour of Europe and Asia), Pranciškus Vaitukaitis (Kelionė po Europą ir įspūdžiai, 1928; The Journey Around Europe and Its Impressions), and Alė Rūta (Tarp ilgesio ir tėviškės, 1987; Between the Longing and the Homeland). The traveller’s connection with the other and the place is taken into consideration as well. [From the publication]

DOI:
10.6001/lituanistica.v66i2.4283
ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86940
Updated:
2020-08-19 16:20:25
Metrics:
Views: 14
Export: