Rinkimų programos kaip politinės retorikos žanras

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rinkimų programos kaip politinės retorikos žanras
Alternative Title:
Candidate programs as a genre of political rhetoric
In the Journal:
Respectus philologicus. 2021, Nr. 39 (44), p. 46-57
Keywords:
LT
Politinė retorika; Rinkimų programos; Komunikacija; Dispozicijos; Elokucija.
EN
Communication; Political rhetoric; Election programs; Dispositions; Elocution.
Summary / Abstract:

LTPolitinės rinkimų programos yra agitacinio pobūdžio leidinys, kurio paskirtis – pateikti politikos veikėjo politines nuostatas ir paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose. Rinkimų programa iliustruoja politiko santykį su rinkėjais, ji yra politinės komunikacijos elementas, politikos veikėjo įvaizdžio dalis. Straipsnyje analizuojama rinkimų programų, paskelbtų prieš Seimo, Europos Parlamento, Savivaldybių tarybų rinkimus (2014–2019 m.), retorika. Siekiama nustatyti ir išskleisti būdinguosius retorinius dėmenis, leisiančius charakterizuoti politines rinkimų programas kaip specifinį politinės retorikos žanrą: invenciniame lygmenyje retorinių strategijų tyrimas apima retorinės argumentacijos, politikos veikėjo ir rinkėjo santykio analizę; dispoziciniame diskurso lygmenyje analizuojama programų kompozicija; elokuciniame lygmenyje tiriama diskurso kalbinės raiškos specifika. Retorinis diskurso tyrimas atskleidė, kad daugeliu atveju rinkimų programa funkcionuoja kaip politikos veikėjo įvaizdžio kūrimo priemonė, oponentų diskreditavimo ir populistinių pažadų sklaidos įrankis. [Iš leidinio]

ENCandidate programs are a publication of political parties during the agitation campaign, which presents the political attitudes of a political actor and influence voters’ motivation to vote in elections. The electoral candidate program illustrates a politician’s relationship with voters. It is an element of political communication, part of the image of a political figure. The article deals with the rhetoric of electoral candidate programs announced before the elections to the Seimas, the European Parliament, and Municipal Councils (2014–2019). The aim is to identify and expand the characteristic rhetorical elements that allow qualifying political electoral programs as a specific genre of political rhetoric: at the inventive level, the study of rhetorical strategies includes the analysis of rhetorical reasoning, the relationship between a political actor and a voter; at the dispositional level, the composition of programs is analyzed; and finally, at the elocutionary level, the specifics of the linguistic expression of discourse are investigated. A rhetorical study of discourse revealed that, in many cases, the electoral candidate program functions as a tool for building the image of a political actor, a tool for discrediting opponents and spreading populist promises. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2020.39.44.76
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96586
Updated:
2022-08-09 18:51:36
Metrics:
Views: 2
Export: