Elipsė kaip kohezijos rūšis mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elipsė kaip kohezijos rūšis mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose
Alternative Title:
Ellipsis as the type of cohesion in scientific and publicistic texts
In the Book:
Šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos / sudarė Irena Smetonienė, Ona Petrėnienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013. P. 64-68
Keywords:
LT
Elipsė; Kohezija; Mokslinis stilius; Mokslinis tekstas; Publicistinis stilius; Publicistinis tekstas.
EN
Cohesion; Ellipsis; Publicistic style; Publicistic text; Scientific style; Scientific text.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas - žodžių, žodžių junginių praleidimas, kuris atlieka sakinių siejimo funkciją. Tyrimo imtį sudaro po 3 600 atsitiktinai parinktų sakinių porų, o abiejų stilių kartu 7 200 sakinių porų. Tyrimo tikslas - nustatyti, kokie kalbos vienetai dažniausiai praleidžiami siekiant sujungti atskirus sakinius mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose. Tyrimo metodas - kompleksinis. Pagrindinis metodas - aprašomasis analitinis. Atliekant tyrimą remtasi ir lyginamuoju metodu (lyginama konektorių raiška ir reikšmės mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose), vartojimo polinkiams atskleisti taikytas kiekybinis metodas. Elipsė paprastai suprantama kaip stiliaus figūra, t. y. kaip numanomo kalbos vieneto praleidimas tekste. Panašia reikšme elipsės sąvoka vartojama ir sintaksėje. Kai praleidimas atlieka sakinių siejimo funkciją, terminas elipsė vartojamas ir teksto lingvistikoje. Dažniausiai elipsė yra lyginama su substitucija ir apibrėžiama kaip nulinė substitucija, todėl kartais ji neatskiriama nuo substitucijos. Elipsė yra "nulis", turintis prasmę. Tas "nulis" galėtų būti pakeistas kalbos vienetu iš ankstesnio pasakymo. Straipsnyje laikomasi nuomonės, kad raiškos skirtumai atlieka kokią nors funkciją. Jei vienur išreikšta, o kitur neišreikšta (šiuo atveju praleista), tai kalboje turi tam tikrą reikšmę. Praleidimas interpretuojamas kaip turinio pagrindas, todėl elipsė skiriama kaip atskiras gramatinės kohezijos porūšis. Elipsė, kaip ir substitucija, yra reiškiama leksiniu gramatiniu kalbos lygmeniu, praleistas siejamasis elementas paprastai yra pasakytas tekste. [...]. [Iš Įvado]

ENThe study has found that the sample scientific and publicistic texts contain only one type of ellipsis - nominal. No instances of verbal or constructional ellipsis have been found. I may be inferred that these types of ellipsis are not characteristic of Lithuanian written texts. Nominal ellipsis is a cohesive tie between sentences in which a nominal element is omitted. This type of ellipsis in scientific and publicistic text samples under investigation is not homogeneous. Two different ways of expression have been identified: 1) pronominal ellipsis uses a pronounn or qualitative demonstrative pronoun next to the omitted element; 2) numerative ellipsis uses a numeral next to the omitted element. Pronominal ellipsis is the most common type found in both scientific and publicistic texts. It makes as much as 89,5 % of total occurrences of nominal ellipsis. Qualitative and numerative types are rather infrequent. Numerative ellipsis makes 4.5 % in scientific texts and 6 % in publicistic texts. This implies that the use of qualitative and numerative types of ellipsis is not affected by the style of the text. Pronominal ellipsis also is used with qualitative pronouns toks, koks [Eng. such, what] etc. Both scientific and publicistic texts favour connector toks [Eng. such]. In scientific texts, however, it is twice as common as in publicistic texts under investigation. Connector kitoks [Eng. different] is used with similar frequency in both scientific and publicistic texts. Connector koks [Eng. what] is especially rare in the material under investigation, in other words, sentences which are linked by this connector are rare. Numerative ellipsis is the type of sentence cohesion in which a numeral is used next to an ellided connector. Such ellipsis is not homogeneous - it may be realised by either cardinal or ordinal numerals.The most common connector in the case of numerative ellipsis in publicistic texts is vienas [Eng. one], while in scientific texts it is pirmasis, antrasis [Eng .first, second]. It should be pointed out that when the ordinal numeral is used without the noun (which is ellided), the nominal form of the ordinal numeral is used. [From the publication]

ISBN:
9789955209034
Related Publications:
Retorika : iškalbos stilistika / Regina Koženiauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. 461 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85062
Updated:
2020-12-17 20:21:43
Metrics:
Views: 16
Export: