Vir bonus: retorinė tradicija ar lūžis?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vir bonus: retorinė tradicija ar lūžis?
Alternative Title:
Vir bonus: a rhetorical tradition or a breakthrough?
In the Book:
Humanities in new Europe. 2, Science and society / editor-in-chief Romualdas Apanavičius. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. P. 320-327
Keywords:
LT
Vir bonus; Oratoriaus idealas; Retorinė persvazija; Etiniai argumentai; Dora; Deramumas; Teisingumas; Moraliniai raikalavimai; Etinė stilistika; Radikalioji stilistika; Retorinės figūros; Retorinė tradicija.
EN
Vir bonus.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - atskleisti klasikinės retorikos idealo vir bonus kultūros tradicijos svarbą ir aktualumą mūsų laikais kalbėtojo asmenybės moralumo aspektu. Straipsnyje keliama etinės stilistikos problema, siekiama parodyti jos, kaip tam tikro moralinio Lietuvos kalbėtojų mato, vaidmenį. Nors pastaraisiais metais šio straipsnio autorės skaityti pranešimai įvairiose mokslinėse konferencijose jau lietė oratoriaus (žurnalisto, teisininko) etikos problemas, tačiau apie etinę stilistiką, kaip retorikos disciplinos dalį šiuo straipsniu plačiau kalbama pirma kartą. Šiam žingsniui paskatino lingvistiniame švedų žurnale perskaitytas Londono universiteto retorikos dėstytojos Katie Wales straipsnis. Autorės siūlymai radikaliai reformuoti stilistiką leido išvesti tam tikrų paralelių ir patyrinėti šią problemą istoriniu aspektu. Straipsnyje teikiama konkrečių siūlymų, kaip per retorikos pratybas vykdyti universitetų misiją - ugdyti akademinio jaunimo pilietinį sąmoningumą, kad jis taptų jautrus gimtajam žodžiui ir gebėtų jį ginti nuo amoralumo. Straipsnyje pritaikyti istorinis, komparatyvistinis ir analitinis metodai. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to reveal the significance of the cultural tradition of vir bonus ideal in classical rhetoric and its importance in terms of the morality of the orators personality. The article raises the issue of ethical stylistics in an attempt to demonstrate its role as a certain moral measure of Lithuanian orators' speeches. Though the author of this article has already mentioned ethical problems of the orator (journalist, lawyer) in her presentations made at various scholarly conferences, this is the first attempt to discuss ethical stylistics as part of the rhetorical discipline. This article was prompted by another article published by Katie Wales, a lecturer of rhetoric at the University of London, in a Swedish linguistic journal (see item 16 in the References). Katie Wales' proposals for radical reforms in stylistics encouraged the author to draw certain parallels and to investigate the problem from a historical angle. This article presents specific suggestions how to carry out the university mission during classes of rhetoric in order to develop the civic awareness of academic youth, to sensitize them to their mother-tongue and enable them to defend it against immorality. [From the publication]

ISBN:
9789955122906
Related Publications:
Retorika : iškalbos stilistika / Regina Koženiauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. 461 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13986
Updated:
2013-04-28 17:51:03
Metrics:
Views: 5
Export: