The Language of advertising : analysis of English and Lithuanian advertising texts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Language of advertising: analysis of English and Lithuanian advertising texts
Alternative Title:
Angliškų ir lietuviškų reklamos tekstų kalbos analizė
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2006, Nr. 9, p. 43-55
Keywords:
LT
Angliškos reklamos; Apeliacinio teksto tipas; Kalbinės priemonės; Lietuviškos reklamos; Lingvistinės priemonės; Reklama anglų kalba; Reklama lietuvių kalba; Žanro konvencijos.
EN
Appelative text type; Appellative text type; English advertisements; English advertsments; Genre conventions; Language devices; Language devises; Lithuanian advertisements; Lithuanian advertisments.
Summary / Abstract:

LTNorėdami patraukti dėmesį, perteikti idėjas ir įtikinti potencialią auditoriją, reklamos kūrėjai vartoja įvairias kalbines priemones. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad skirtingos kultūros savaip gali suvokti žanrą, stilistines ar lingvistines jo raiškos priemones. Taigi straipsnio tikslas yra palyginti ir nustatyti angliškų ir lietuviškų (neverstų) reklamos tekstų kalbos ypatumus. Straipsnyje remiamasi Nord (1997) ir Reiss (2000) idėjomis apie funkcinį tekstų tipologijos interpretavimą ir tekstų analizę. Reklamų analizei panaudota duomenų bazė, apimanti 100 angliškų ir 100 lietuviškų reklamos tekstų, spausdintų įvairiuose angliškuose ir lietuviškuose žurnaluose 2001 – 2006 metais. Reiktų paminėti, kad šiame darbe nagrinėjama tik tekstinė reklamos dalis kaip viena svarbiausių reklamos komponentų. Surinktos angliškos ir lietuviškos reklamos analizuojami trys aspektai: lingvistinių priemonių raiška, sintaksės ypatybės ir funkcinio stiliaus vartojimas. Straipsnis atskleidžia, kad, nepaisant bendro įtikinimo tikslo, angliška ir lietuviška reklamos kalba turi ne tik bendrų bruožų, bet ir svarbių skirtumų, atsirandančių dėl skirtingų lingvistinių sistemų ar kultūrinės reklamos žanro sampratos. [Iš leidinio]

ENThe spread of globalization and marketing during the last century triggered the proliferation of advertising genres. The goal of advertisements is to persuade consumers to act or think in a textually determined way in order to boost sales of particular commodities and services. In order to capture attention, convey the message and persuade the consumer, advertising texts use a range of manipulative language devices. Moreover, different cultures may have different expectations with regard to stylistic choices, language use and other preferences in the same genre. Hence the aim of the article is to analyze the language of advertising in English and Lithuanian in order to estimate the specificities of the advertising genre in the two different cultural and linguistic systems. The approach employed in the study draws on the ideas of the functionalist interpretation of text typology and source text analysis as proposed by Nord (1997) and Reiss (2000). The functionalist approach provides an in-depth understanding of the source and target text conventions and functions which are prerequisites for successful intercultural communication and translation. The means to accomplish the task of the present article is the analysis of a comparable corpus of data consisting of 100 English and 100 Lithuanian advertising texts. For the analysis, only the textual part of advertisements is considered; it is viewed as one of the most important elements of the overall advertising message. The corpus is analyzed through the parameters of linguistic devices, syntactic features and language-use in English and Lithuanian advertising texts. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
  • Garsinės reklamos stilius : disertacija / Irena Smetonienė. Vilnius, 2001. 121 lap.
  • Kalbinės manipuliacijos reklamoje / Dalia Blažinskaitė. Reklamos kalba / sudarė Rita Miliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. P. 8-13.
  • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
  • Lithuanian grammar / Vytautas Ambrazas, Emma Geniušienė, Aleksas Girdenis, Nijolė Sližienė, Dalija Tekorienė, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Baltos lankos, 2006. 802 p.
  • Retorika : iškalbos stilistika / Regina Koženiauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. 461 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26916
Updated:
2018-12-17 11:54:30
Metrics:
Views: 26    Downloads: 13
Export: