Intymumo ženklai tarpukario (XX a. 4-ojo dešimtmečio) ir šiandieninėje (XXI a.) populiariosios lietuvių spaudos reklamoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intymumo ženklai tarpukario (XX a. 4-ojo dešimtmečio) ir šiandieninėje (XXI a.) populiariosios lietuvių spaudos reklamoje
Alternative Title:
Analysis of the intimacy paradigm in advertisements
Keywords:
LT
Intymumas; Komunikacinis aktas; Komunikacinis aktas, viešumas, reklama, privatumas,; Privatumas; Reklama; Viešumas.
EN
Advertisement; Communicative act; Communicative act, advertisement, private sphere, intimacy; Intimacy; Private sphere.
Summary / Abstract:

LTReklama - sinkretinis komunikacijos aktas, kur įtaigos siekiama vaizdu, žodžiu, garsu ir gestais. Šiame darbe tiriama viena reklamos rūšis - spaudos (laikraščių ir žurnalų) reklama, kuri adresatu manipuliuoja, pasitelkdama vizualius ir verbalius kodus. Darbo tikslas - įsigilinti į XX a. 4-ojo dešimtmečio ir XXI a. spaudos reklamos verbaliąją ir vizualiąją plotmes ir ištirti intymumo paradigmos ženklus, analizuoti tų ženklų ir kodų įtaką manipuliaciniams reklamos mechanizmams bei apžvelgti pagrindines intymumo dominantes. Intymumo paradigmos analizė reklamose patvirtina kultūrologų, sociologų ir kitų kultūros tyrinėtojų iškeltą masinės komunikacijos pagrindinę tendenciją, Lietuvoje susiformavusią XX a. pirmojoje pusėje ir aktyvią iki šiol - nuotolio tarp adresanto ir adresato naikinimas, dalyvavimo simuliacijos kūrimas paviešinant įvairias intymaus bendravimo formas, jų variacijas. [Iš leidinio]

ENAdvertising is an integral part of modern society where a communicative act dedicated to influence the addressee, to convince him is encoded by various codes and symbols of the private sphere. In the analysed press, advertising the paradigm of intimacy is articulated both verbally and visually. The work is aimed at p ugging into the development / alternation /stability of the dominants of intimacy and their influence on the manipulative mechanism in the discourse of advertising in the fourth decade of 20''' and 21 " centuries. The manipulative mechanism of the advertising texts is generated by giving publicity to lust, desire, passion, excitement, and the value of the offered object is presented by such dominants of intimacy as a sexual female body, the emotional relationships between a man and a woman, family, a sexy posture, emotional and familiar language, etc. The analysis of the intimacy paradigm in the advertisements supports the main tendency of mass communication that was raised by cultural anthropologists, sociologists, other researchers of culture - destruction of the distance between the addresser and the addressee, the imitation of participation by giving publicity to various forms of communicative intimacy and their variations. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25813
Updated:
2017-11-23 22:23:59
Metrics:
Views: 13
Export: