Citavimas lietuvių ir prancūzų politinėje spaudoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Citavimas lietuvių ir prancūzų politinėje spaudoje
Alternative Title:
Citation dans la presse politique lituanienne et française
In the Journal:
Kalbotyra. 2003, t. 53 (3), p. 46-54
Keywords:
LT
Citatų funkcija; Citatų funkcijos; Citavimas; Citavimo funkcijos; Gretinamasis tyrimas; Lietuvių politinė spauda; Politinė spauda; Politinės spaudos kalba; Prancūzų kalba; Prancūzų politinė spauda; Teksto analizė.
EN
Citation; Contrastive study; French; French political press; Functions of citation; Functionsof citation; Language of political press; Lithuanian; Lithuanian political press; Political press; Quotation; Text analysis; The function of quotations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami lingvistiniai citavimo ypatumai, citatų funkcijos bei cituojant perteikiamas atskirų laikraščių kalbos pobūdis lietuvių ir prancūzų politinėje spaudoje. Kontrastyvinei lingvistinei analizei atlikti naudojamas 500 000 žodžių lyginamasis tekstynas, sudarytas iš „Lietuvos ryto“, „Lietuvos žinių“, „Le monde“, „Liberation“ politinių straipsnių, remiantis reprezentatyvumo, pragmatiškumo, teminio panašumo kriterijais. Autorės teigimu, dabartinėje politinėje spaudoje gausiu citavimu („Lietuvos ryte“ citatos užima 11% teksto, „Liberation“ – 15,1%, „Le monde“ – 16,6%) yra išreiškiamas teksto heterogeniškumas, laikraščių kalbos ypatumai, spaudos žanrų bruožai. Todėl remiantis mažesniu „Lietuvos žinių“ citavimu (6,6%), skurdesne citatų funkcijų įvairove galima teigti, kad jame menkiau išreikštas teksto heterogeniškumas bei atskleisti žanrų ypatumai. Cituojančiosios ir cituojamosios kalbų jungimo tekste požymiai leidžia „Lietuvos ryto“ ir „Liberation“ kalbą laikyti implicitine argumentacija, „Lietuvos žinių“ – informacijos aiškinimu, o „Le monde“ – išsamiu informacijos aiškinimu. Remiantis cituojančiosios kalbos ir prieštaravimo, vertinimo funkcijų citatų jungimo tekste požymiais, ironijos raiškos ypatumais „Lietuvos ryto“, „Liberation“, „Le monde“ straipsnių politinė kalba laikytina polemine, tačiau „Lietuvos žiniose“ cituojant menkai perteikiamas šis spaudos bruožas. Jungiant cituojančiąja ir cituojamąją kalbas tiriamųjų laikraščių politiniuose tekstuose beveik neišreiškiami sociokultūriniai lietuvių ir prancūzų skirtumai.

ENThe paper discusses linguistic peculiarities of quotation, the functions of quotes and the nature of discourse of individual Lithuanian and French political newspapers conveyed while quoting. The contrastive linguistic analysis uses a comparative corpus of 500 000 words, compiled from the political articles of “Lietuvos rytas”, “Lietuvos žinios”, “Le monde” and “Liberation”, applying the criteria of representativeness, pragmatism and thematic similarity. The author claims that profuse quotation in the current political press (11% of text in “Lietuvos rytas”, 15.1% in “Liberation”, and 16.6% in “Le monde”) expresses text heterogeneity, the peculiarities of newspaper discourse and the features of press genres. Thus, basing on a smaller share of quotes in “Lietuvos žinios” (6.6%), smaller variety of quote functions, we could state that it more weakly expresses text heterogeneity and reveals genre peculiarities. The features of connecting quoting and quoted discourse in the text show that the discourse of “Lietuvos rytas” and “Liberation” is implicit argumentation, “Lietuvos žinios” – information explanation, whereas “Le monde” – thorough information explanation. According to the characteristics of connection of the quoting discourse and the quotes of contradiction and evaluation functions in the text as well as the peculiarities of expressing irony, the political discourse of “Lietuvos rytas”, “Liberation” and “Le monde” articles is considered to be polemic; however, this characteristic of the press is weakly conveyed in the quotes of “Lietuvos žinios”. The connections of quoting and quoted discourse in the political texts of mentioned newspapers almost do not express sociocultural differences between Lithuanian and French.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15394
Updated:
2018-12-17 11:11:49
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: