Retorikos tradicija XIX amžiaus lietuvių literatūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Retorikos tradicija XIX amžiaus lietuvių literatūroje
Alternative Title:
The Tradition of rhetoric in XIX century Lithuanian literature
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2006.
Pages:
272 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Retorikos samprata XIX a. Lietuvoje — Retorinės kultūros apraiškos XIX a. pradžios lietuvių literatūroje — Antikinio tipo kultūros ženklai — Retorikos taisyklės — Poezijos normatyviškumas — Partes rhetoricae S. Daukanto istorinėje prozoje — Krikščioniškoji retorika XIX a. vidurio lietuvių literatūroje — Religinių vertybių dominantė — Didaktinės prozos kūrėjai apie žodį — Dviejų vyskupų retorika — M. Valančius: didaktinė retorika — A. Baranauskas: krikščioniškojo prakilnumo retorika — Retorika ir romantizmas XIX a. pabaigos lietuvių literatūroje — Laikraščių poetai retoriai — Maironio retorinis romantizmas — Išvados — Summary — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
19 amžius; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTXIX a. lietuvių literatūros tyrėja Irena Buckley monografijoje pateikia gan raiškią retorikos sampratą. Retorinės analizės principus taikydama XIX a. lietuvių literatūrai, autorė apžvelgia tris šio laikotarpio tarpsnius ir apibūdina jų dominantes: klasikinės retorikos tradicijos apraiškas amžiaus pradžios tekstuose, krikščioniškosios amžiaus vidurio literatūros diskurso ypatumus ir retorikos pokyčius šimtmečio pabaigoje. XIX amžiuje daugelis tyrėjų ieškojo šiuolaikinių lietuvių šaknų. Irena Buckley savo knygoje naudoja dar vieną modernios lietuvybės atskleidimo būdą - analizuoja retorinių lietuvių kūrybos formų raidą. Monografija praplečia mūsų žiūros kampus, verčia ne iš aukšto žvelgti į ano audringo meto reiškinius, o atrasti juose tai, ko šiandien pasigendame. Skaitant šią knygą norisi tikėti, kad XIX amžiaus lietuviai ne tik jautė šimtmetines retorikos tradicijas, bet ir gyveno taip, kaip kalbėjo... Šioje monografijoje analizuojami istoriniai, kultūriniai, literatūriniai XIX amžiaus tekstai, regis, jau pažymėti pastovumo ženklu, prabyla originaliai ir savitai. Autorė mezga naują dialogą su šių tekstų kūrėjais, diskurso matmeniu modeliuoja to laikotarpio vaizdinius, aktualizuodama retorinės kultūros tradiciją Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Antika; Krikščioniškoji iškalba; Rhetoric; Antiquity; Christian eloquence; Simonas Daukantas; Moteijus Valančius; Antanas Baranauskas; Maironis.

ENResearcher of XIX c. Lithuanian literature – Irena Buckley – presented in its study rather articulate concept of rhetoric. By applying the principles of rhetoric analysis to XIX c. Lithuanian literature, the author surveys three phases of this period and defines their dominant elements: manifestations of classical rhetoric tradition in beginning of the century texts, specific features of Christian middle-century literary discourse, and rhetoric changes at the end of the century. In XIX century, many researchers were looking for roots of contemporary Lithuanians. Irena Buckley in her book employs yet another way to demonstrate modern Lithuanian character – she analyzes the evolution of rhetorical forms in Lithuanian works. The study extends our field of perception, it compels us not to view events of that turbulent period with conceit, but to find in them things we are missing today. When reading this book, one likes to believe that XIX century Lithuanians not only were aware of hundred years old rhetoric traditions, but also lived by their words... Historical, cultural, literary texts of XIX century, analyzed In this study, apparently, perceived before as fairly straightforward, here speak with original and unique voice. The author engages in a new dialogue with writers of these texts, models images of that period in a discursive dimension, thus making relevant the tradition of rhetoric culture in Lithuania.

ISBN:
9955699337
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8871
Updated:
2020-09-21 16:06:49
Metrics:
Views: 117
Export: