Creativity and speciality language in the context of the development of key competences

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Creativity and speciality language in the context of the development of key competences
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science - Future of Lithuania]. 2020, t. 12, p. 1-7
Keywords:
LT
Anketinė apklausa; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Bendrosios kompetencijos; Kūrybiškumas / Creativity; Specialybės kalba; Studentai / Students.
EN
Key competences; Quality of studies; Questionnaire survey; Speciality language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama bendrųjų kompetencijų klasifikacija, aptariama jų svarba siekiant išugdyti įvairiapusę asmenybę, gebančią konkuruoti darbo rinkoje, prisitaikančią prie nuolat kintančių darbo sąlygų ir situacijų. Pristatomas Vilniaus Gedimino technikos universitete ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje atliktas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti bendrųjų kompetencijų svarbą šių aukštųjų mokyklų studentams, ištirti, kurias bendrąsias kompetencijas labiausiai padeda ugdyti specialybės kalbos paskaitos. Pateikiama praktinių užduočių pavyzdžių, rekomendacijų, padedančių įgyti geresnių bendrųjų kompetenijų ugdymo rezultatų per specialybės kalbos paskaitas. Šiuo metu daug dėmesio skiriama kūrybiškumui. Jis neretai apibūdinamas kaip viena svarbiausių kompetencijų. Straipsnyje aptariama kūrybiškumo samprata, jo ugdymo per specialybės kalbos paskaitas aspektai. Reikšminiai žodžiai: kūrybiškumas, bendrosios kompetencijos, studijų kokybė, anketinė apklausa, specialybės kalba, studentai. [Iš leidinio]

ENAbstract. The article gives an overview of the classification of key competences, discusses their importance for the development of every aspect of personality capable of competing in the labour market and able to adapt to the changing working conditions and situations. The article presents a survey carried out at Vilnius Gediminas Technical University and Vilnius College of Technologies and Design, the purpose of which was to find out the importance of key competences to Vilnius Gediminas Technical University and Vilnius College of Technologies and Design students, as well as to examine which key competences can be best developed during speciality language lectures. It provides examples of practical tasks and recommendations that help to achieve better results of key competences development when teaching speciality language. Nowadays a lot of attention is devoted to creativity. It is often defined as one the most important key competences. The article discusses the concept of creativity and aspects of its development during speciality language lectures. Keywords: creativity, key competences, quality of studies, questionnaire survey, speciality language, students. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2020.11844
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98410
Updated:
2022-10-27 16:34:55
Metrics:
Views: 35    Downloads: 1
Export: