Naglio Šulijos orų prognozių stilius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naglio Šulijos orų prognozių stilius
Alternative Title:
Style of Naglis Šulija's weather-forecasts
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2009, 1, p. 81-85
Keywords:
LT
Kalbos stilius; žanras; Orų prognozės; Teksto kompozicija; Metafora.
EN
Style; Genre; weather-forecasts; Composition of the text; Metaphor.
Summary / Abstract:

LTOrų prognozes galima priskirti publicistiniam stiliui, nes būtent publicistikos tikslas yra pateikti faktus, įtikinti adresatą, atitinkamai jį nuteikti. Tačiau priskirti kuriam nors vienam postiliui arba konkrečiam žanrui (tarnybiniam informaciniam) būtų neįmanoma dėl turtingos kalbinės raiškos, autoriaus intencijų ir teksto komponavimo ypatybių. Žurnalistikos teoretikai nėra linkę griežtai apibrėžti žanrų ribų, sakoma, kad drauge su visuomene žanrai atsiranda, kinta ir išnyksta, taigi yra dinamiški ir dėl to sunkiai sisteminami. Toks požiūris leidžia patiems kūrėjams rasti savo idealųjį adresatą, išsikelti tikslus ir pasirinkti stiliaus priemones, kuriomis tų tikslų bus siekiama. Be to, N. Šulija dar ir vykdo žurnalistikos misiją - prusinti skaitytojus, formuoti jų teigiamas vertybines nuostatas ir saugoti kultūrinį paveldą. [Iš leidinio]

ENWeather-forecasts can be ascribed to the journalistic style because it is the aim of journalism to present facts, to persuade the addressee and to put him / her in a certain frame of mind. However it would be impossible, to ascribe weather forecast to one particular sub-style or a certain concrete genre (for example, the bureaucratic rhetoric) because of its rich language means of expression, authorial intention as well as the peculiarities of the composition of the text. Theorists of journalism are not inclined to strictly define the limits of the genres. The common belief is that genres emerge, develop and disappear together with the society, thus they are dynamic and difficult to systematize. This kind of view gives creators of texts a free hand, allowing them to find their own ideal addressee, to put forward objectives and accordingly choose stylistic devices to implement those objectives. On top of this, Naglis Šulija educates readers, shapes their positive values and attitudes and helps protect the national cultural heritage. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21748
Updated:
2018-12-17 12:29:14
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: