Mokslinis stilius ir jo intertekstualumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslinis stilius ir jo intertekstualumas
Alternative Title:
Scientific language style and its intertextuality
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 1, p. 68-72
Keywords:
LT
Literatūra / Literature.
Summary / Abstract:

LTMokslinio stiliaus tekstuose vartojamos įvairios intertekstualumo raiškos priemonės. Diduma jų aktualizuoja struktūrinę ir semantinę sąsają su kitais to paties funkcinio stiliaus tekstais. Cituojant įvairios apimties kitų tekstų fragmentus ir kartu nurodant tekstų šaltinį pabrėžiamas ryšys su kitų mokslo subjektų tekstais, įeinančiais į bendrąją ir specialiąją mokslinių tekstų paradigmą. Implicitinį ryšį su kitais tekstais aktualizuoja nuorodos. Mokslinio stiliaus tekstų referencija, kurią sudaro žodžių junginys ar žodis, išskiria tik mokslinį faktą, dažniausiai siejamą su tekstu asociaciniu ryšiu. Mokslinio stiliaus tekstuose vartojamos intertekstinio ryšio priemonės orientuotos į šio stiliaus tekstų paradigmą; sąveika su intertekstu yra epizodinė, individuali. Sisteminę tekstų sąveiką rodo neverbalinės raiškos priemonės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokslinė kalba; Intertekstualumas.

ENTexts written in scientific style employ a variety of means of inter-textual expression. The majority of these means bring into focus structural and semantic links to other texts of the same functional style. By quoting at various length fragments of other texts and, simultaneously, by indicating sources of texts, researchers emphasize connections to texts of other research disciplines belonging to general and specialized paradigms of scientific texts. An implicit connection to other texts is actualized by references. References of scientific style texts, consisting of word combinations or single words, only distinguish a scientific fact, which is most often linked to a text via associative connection. The means of inter-textual connection, employed in scientific style works, are oriented towards the paradigm of scientific style texts; interaction with inter-text is episodic, individual. Systemic interaction of texts is indicated by non-verbal means of expression.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/201
Updated:
2020-07-30 12:05:18
Metrics:
Views: 318    Downloads: 81
Export: