Adresato ir adresanto santykis monsinjoro Kazimiero Vasiliausko pamoksluose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adresato ir adresanto santykis monsinjoro Kazimiero Vasiliausko pamoksluose
Alternative Title:
Relationship between an addressee and addressee and preacher in the sermons of Monsignor Kazimieras Vasiliauskas
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pragmatika; Retorika; Kalbos etiketas; Pamokslai; Adresatas; Adresantas; Asmeniniai (participiniai) įvardžiai.
Keywords:
LT
Adresantas; Adresatas; Kalbos etiketas; Pamokslai; Pragmatika; Retorika / Rhetoric.
Summary / Abstract:

LTPateikiama monsinjoro K. Vasiliausko pamokslų analizė retorikos aspektu. Mėginama atskleisti jo pamokslų ypatumus kalbos etiketo požiūriu. Medžiaga rinkta iš Monsinjoro pamokslų knygos "Šviesi vilties žvaigždė". Adresato ir adresanto santykio raiškos analizė atskleidžia ne tik retorikos ypatumus, bet ir pamokslininko asmenybės bruožus. [Iš leidinio]

ENAnalysis of sermons by Monsignor Kazimieras Vasiliaustas is provided in light of rhetoric. It aims revealing peculiarities of Monsignor’s sermons in respect to language ethics. The material was taken from the book of Monsignor’s sermons Šviesi vilties žvaigždė. Analysis of relation between an addressee and addresser reveals not only rhetoric peculiarities but also personality traits of the preacher.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1501
Updated:
2018-12-20 23:04:51
Metrics:
Views: 53    Downloads: 5
Export: