Muzikos atlikimas : Istorija. Teorijos. Stiliai. Interpretacijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos atlikimas: Istorija. Teorijos. Stiliai. Interpretacijos
Alternative Title:
Music Performance: History : Theory : Styles : Interpretations
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos muzikų sąjunga, 2006.
Pages:
467 p
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTKnygos ašis – muzikos atlikimo sąsajos su muzikine kūryba. Vienas iš knygos tikslų – susieti muzikavimą ir mąstymą apie muzikos prasmę, teoriją ir praktiką. Siekiama ne vadovėliškai perteikti temas ir standartines žinojimo formules, bet raginti mąstyti, patiems ieškoti atsakymų. Knygoje remiamasi keletu idėjinių kontekstų: 1) muzikos atlikimas – tai tam tikras reikšmės manifestavimas; 2) vienas esminių šios prasmės gyvavimo elementų yra stilius, tad žvilgsnis į muziką ir jos atlikimo stilius, jų kaitą yra svarbus muzikavimo prasmei suvokti; 3) muzikavimas – socialinis reiškinys, neatsiejamas nuo žmogaus veiklos ir elgsenos. Jo funkciją apibrėžia ne tik nesuinteresuotas žaidimas, bet ir socialinio elgesio, bendruomeninių grupių ženklinimas (stilius kaip ženklas), išvedantis muziką iš siauros kultūrinės veiklos. Ši sąveika paaiškina ne tik daugelį muzikavimo papročių, bet ir ne vieną muzikos formą. Penkiuose knygos skyriuose pateikiama nedidelė mitinių muzikos reikšmių apžvalga, bendrieji viduramžių bažnytinio muzikavimo ir grigališkojo choralo principai, išsamiai aptariamos svarbiausios baroko afektų ir retorikos teorijos, muzikos atlikimo būdai (artikuliacija, ornamentika, natų puošmenos ir t.t.), iškeliama konstrukcinių muzikos savybių svarba klasicizmo muzikos atlikimui, romantizmo muzikoje išryškinamas muzikinės idėjos virtimas programinėmis nuostatomis ir lienariniu naratyvumu, šiuolaikinei muzikai skirtame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama romantinio atlikimo stiliaus transformacijai ir naujos atlikimo estetikos atsiradimui.

ENThe pivotal theme of the book is the links between music performance and creation. One of the objectives of this study is to associate music making with contemplation of the meaning, theory and practice of music. Rather than communicate themes and standard knowledge formulas in the form of a textbook, the book encourages thinking and individual search for answers. The book is based on several contexts of ideas: (1) music performance as a certain manifestation of meaning, (2) one of the vital elements of this meaning is style, which makes the approach to music and the styles of its performance and their change an important element for understanding the meaning of music making, and (3) music making as a social phenomenon that is inseparable from human activities and behaviour. The function of music making is defined not only by a disinterested play but also by the marking of social behaviour and communal groups (style as a sign), which allows music to transcend the narrow boundaries of cultural activities. This interaction explains both numerous customs of music making and music forms. The five chapters of the book present a short survey of mythic meanings of music and the general principles of medieval church music making and Gregorian chant, give detailed analysis of theories of Baroque affects and rhetoric and ways of music performance (articulation, ornamentation etc), and stress the importance of constructional features of music for the performance of classicist music.

ISBN:
9986429315
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7232
Updated:
2017-07-29 11:09:41
Metrics:
Views: 52
Export: