Gyvas žodis, gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus: pamokslo faksimilė, vertimas ir studija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Gyvas žodis, gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus: pamokslo faksimilė, vertimas ir studija
Editors:
  • Račiūnaitė, Tojana, sudarymas, vertimas, aut, komentarai [com, trl, aut, cwt]
  • Sverdiolas, Arūnas, aut, komentarai, vertimas [aut, cwt, trl]
  • Maslauskaitė, Sigita, aut, komentarai [aut, cwt]
  • Surdokaitė-Vitienė, Gabija, aut [aut]
  • Butvilaitė, Rasa, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.
Pages:
255 p
Notes:
Dalis teksto lietuvių, senąja lenkų k. Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Fabian Birkowski. O świętych obrazach iáko máią bydź szanowane — Fabijonas Birkowskis. Apie šventuosius atvaizdus, kaip jie turi būti gerbiami — pamokslai apie paveikslus / Arūnas Sverdiolas — Paveikslas - ne stabas / Arūnas Sverdiolas: Atvaizdo draudimas Senajame Testamente; Penkiaknygė: nedirbsi drožinio; Regimoji ir girdimoji dievoraiška. Nepakeliamas vaizdas; Ikonoklastinė retorika: bejėgiai stabai; Fabijonas Birkowskis: stabai ar paveikslai? Vizualinės metaforos — Šventosios drobulės ir kraujuojantis krucifiksas / Sigita Maslauskaitė, Tojana Račiūnaitė: Dievoraiška ir atvaizdas; Veronikos drobulė; Atvaizdas įkapėse; Nikodemo Nukryžiuotasis — Šventųjų atvaizdų teologija ir stebuklai / Sigita Maslauskaitė, Tojana Račiūnaitė: Ikonoklastinis ginčas; Atvaizdas ir kristologija; Nikėjos II Susirinkimo definicijos; Stebuklas prie paveikslo — Atvaizdų pragmatika / Tojana Račiūnaitė, Arūnas Sverdiolas: Atvaizdas-knyga; Atminties įrankis; Sekimo pagalbininkas — Krucifiksas-knyga. Kūno tekstas / Tojana Račiūnaitė: Tapytos knygos; Nukryžiuotojo knygos skaitymas ir kūno ženklai; Atvaizdai širdyse; Knygos ir veidrodžiai — Paveikslų galia / Gabija Surdokaitė, Arūnas Sverdiolas: Baisybės vaizdas; Gyvas Peru krucifiksas; Begėdiški paveikslai, tapytiniai tinklai — Dangiškosios Jaruzalės atvaizdas / Arūnas Sverdiolas — Pabaigos žodis – Summary: A Living Word, A Living Image. A Sermon on Holy Images by Fabian Birkowski — Literatūros sąrašas — Santrumpos — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Fabian Birkowski; Fabianas Birkowskis; Ikonografija / Iconography; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LT1629 metais Krokuvoje buvo išspausdintas garsaus dominikonų pamokslininko Fabijono Birkowskio (1566-1636) pamokslas "Apie šventuosius atvaizdus, kaip jie turi būti gerbiami". Šioje knygoje publikuojama pamokslo faksimilė, vertimas į lietuvių kalbą ir kolektyvinė studija. Pamoksle Fabijonas Birkowskis teologiniais argumentais, istoriniais siužetais ir spalvingais pasakojimais-toposais gina šventųjų atvaizdų buvimą Bažnyčioje. Pamokslininkas iškelia svarbiausias bažnytinio (ir religinio) meno temas: Jėzaus originaliųjų atvaizdų-atspaudų drobulėse prigimtį, metaforinius arba simbolinius atvaizdus, šventųjų vaizdavimą, atvaizdų stebuklingumą, bažnyčios kaip Dangiškosios Jeruzalės atvaizdo puošybą. Fabijono Birkowskio aptariamų atvaizdų prigimtyje glūdi žodžio ir vaizdo sąveika. Šv. Raštas - Dievo žodis, visų šventųjų atvaizdų šaltinis ir jų suvokimo pagrindas. Todėl atvaizdai skaitomi tarsi knygos, iš jų mokomasi kaip iš raštų.Reikšminiai žodžiai: Fabian Birkowski; šventieji atvaizdai; Ikonoklastinis ginčas; Fabian Birkowski; Holy images; Iconoclastic debate; Fabianas Birkowskis; Bažnytinis menas; Potridentinis religingumas; Atvaizdų stebuklingumas; Sacral art; Post-Tridental religiosity; Miraculous images; Potridentinis religingumas.

ENThe book contains a facsimile of the sermon on holy images by the famous preacher Fabian Birkowski that was printed in Cracow in 1625, its translation into Lithuanian and an explicated comment upon the sermon which may be named as a certain attempt to reconstruct the 17th century conception of holy images.

ISBN:
9789955854630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21295
Updated:
2021-01-11 19:12:31
Metrics:
Views: 90
Export: