Muzikinis periodas kaip intonacinė-kompozicinė teksto struktūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikinis periodas kaip intonacinė-kompozicinė teksto struktūra
Alternative Title:
Musical period as intonation-compositional structure of the text
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2004, Nr. 5, p. 47-51
Keywords:
LT
Dinamika; Intonacija; Intonacinė-muzikinė teksto struktūra; Kompozicija; Literatūra; Muzika; Muzikinis periodas; Muzikinė teksto interpretacija; Muzikologinis funkcinės analizės metodas; Poezijos tekstas; Ritmika; Sintaksinė intonacija; Teksto struktūra.
EN
Composition; Composition of text; Dynamics; Intonatio-compositional structure of the text; Intonation; Literature; Music; Musical interpretation of text; Musical period; Poetry text; Rhythmic; Syntactic intonation; The musicological method of functional analysis.
Summary / Abstract:

LTPeriodo samprata buvo suvokiama kaip išsišakojusių sakinių sistema, turinti savo pusiausvyrą. Vėliau ši samprata kito: jis priskiriamas prie plėtojimo figūrų, turinčių savo antikadenciją, kadenciją ir paremtų anafora, epifora, paralelėmis simetriškomis konstrukcijomis, turinčiomis savo ritmą, vidinę įtampą, orkestraciją ir pan. Periodas kartu yra viena iš sudėtingiausių muzikos formų. Jo pavadinimas perimtas iš retorikos ir pradėtas vartoti tam tikroms muzikos struktūroms pavadinti. Kita vertus, periodas yra vienas vokalinės – folklorinės, ir profesionaliosios – muzikos pagrindų. H. Erpfo muzikos formų koncepcijoje periodas priklauso prie pusiausvyros formų, o jo konkreti struktūra nusakoma sąvokomis „naujos tematikos“, „pasikartojančios tematikos“, „sudėtinis periodas“, be to, įvairuoja jo sakinių, frazių struktūra ir t. t. Tolygus metrinis pulsas, simetriškas sintaksinių darinių išsidėstymas, poetinės eilėdaros rimus primenantys melodinių bei harmoninių kadencijų santykiai eilučių pabaigose rodo ryšį su strofinės dainos forma, kuri gali būti archetipiškos folklorui kvadratinės struktūros, vienadalė, dvidalė, tridalė ir t. t. Remiantis funkcinės analizės metodu, kuris leidžia detaliau nagrinėti literatūros kūrinio kompoziciją, rasti muzikos formų atitikmenis poetiniuose kūriniuose, aptarti formos ritmą, dinaminį profilį ir pan., bei lyginamuoju istoriniu metodu, darbe siekiama parodyti muzikinio periodo taikymo poezijos kūriniuose prasmę, gilinamasi į muzikinius sintaksės, formos ir dinamikos aspektus, suvoktinus kaip intonacijos turtinimo prielaidą.

ENThe article deals with a problem of analyzing possibilities of musical interpretation of text in terms of syntactic intonation, dynamics and composition. The aim is applying musicological method of functional analysis in order to enrich intonation and compositional structure of literary text. Historical and comparative method as well as musicological method of functional analysis get employed in the article. Having introduced modern classifications of relations between music and literature, as well as method of functional analysis, the author of the article proceeds to analyzing composition, dynamics and rhythmic structure of poem Seniai aš laukiu išsiilgęs…['Long Have I Been Waiting...'] by Maironis. Along with applying the method of functional analysis, she also uses the concept of musical period. Such analysis enables her to enrich conception of intonation in the work. Conclusions: 1. Decline of dialects, influence of the English language, and devaluation of ethic and artistic values are clearly eviscerating the intonation riches of Lithuanian language. 2. The new program for promoting Lithuanian language pays significant attention to problems of intonation and fostering it; for that purpose, a detailed and consistent analysis of an artistic text is necessary. 3. The musicological method of functional analysis enables better understanding of different intonation levels of the text, its syntactic and compositional structure, dynamic profile and rhythm, as well as ensuring subtle revealing of semantic textual layers along with their concrete manifestations. [text from author]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Retorika : iškalbos stilistika / Regina Koženiauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. 461 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29180
Updated:
2018-12-17 11:24:48
Metrics:
Views: 56    Downloads: 5
Export: