Interpreting issues of metaphors in official speech

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Interpreting issues of metaphors in official speech
Alternative Title:
Metaforų vertimo žodžiu problematika oficialioje kalboje
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2018, Nr. 32, p. 39-47
Keywords:
EN
Metaphor translation; Peculiarities of official speech; Metaphors in official speech; Issues of simultaneous interpreting; Metaphor interpreting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas metaforų vertimo žodžiu oficialiose kalbose problematikai, siekiant išsiaiškinti, kaip ir ar išvis yra išverčiamos lietuviškos bei angliškos metaforos vienos minutės Lietuvos europarlamentarų kalbose. Metaforos, kaip kalbiniai raiškos vienetai, suteikiantys tekstui gyvybingumo, yra tiriamos bei analizuojamos jau nuo senų laikų. Tačiau maždaug nuo 20-ojo amžiaus požiūris į metaforas labai pasikeitė ir jas ėmė nagrinėti ne tik lingvistikos atstovai, bet ir tyrėjai iš kitų mokslų sričių. Šiuo atveju metaforos labiau atskleidžiamos ne tik per lingvistinius aspektus, bet per žmonių mąstymo būdą (konceptualiosios metaforos padeda išsiaiškinti kaip žmonės supranta įvairias situacijas). Kadangi dažnas metaforų vartojimas neatsiejamas įvairių oficialių žanrų tekstuose, tyrimo objektu pasirinktos oficialios vienos minutės kalbos. Prieš analizės pateikimą iškeltas hipotetinis klausimas Ar vertėjai žodžiu sugeba tinkamai ir ar išvis išverčia vienos minutės oficialiose kalbose išgirstas metaforas? Atlikta metaforų vertimo žodžiu problematikos analizė leidžia daryti prielaidą, kad, nepaisant jokio išankstinio pasiruošimo, greitai sakomų oficialių kalbų ir skirtingų temų, vertėjai žodžiu sugeba perteikti didžiąją dalį metaforų iš originalo kalbos į vertimo kalbą. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on issues which occur when interpreting metaphors in official speech. Metaphor as a figure of speech and a tool that helps to understand a way of thinking is inevitable in official speeches to make them more vivid. However, using metaphors in a native language and interpreting them are two different instances. Therefore, interpreters, presented with metaphors in relatively short official speeches, face a great number of difficulties. Even though official speeches have a special subject, intentional topic, and consistency, they can be filled by various tropes as well. Thus, the interpreter should be prepared that the speaker might be influenced by his/ her personal ideas about various figurative speech expressions. This raises the following questions: Do interpreters manage to construe all metaphorical expressions during simultaneous interpreting session of official speech? What specific professional knowledge is required for interpreters who mainly work with official register? The analysis of simultaneous interpreting session of one-minute Lithuanian and English official speeches provided by the European Parliament members has made it possible to conclude that interpreters manage to convey most of the metaphors from original language to target language even though they face quite a lot of difficulties. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.sal.32.0.19723
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75077
Updated:
2020-05-14 15:08:06
Metrics:
Views: 6
Export: