Vertinamoji religinių pamokslų leksika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertinamoji religinių pamokslų leksika
Alternative Title:
Evaluative lexis of sermons
In the Book:
Dvasinės vertybės žinių visuomenėje. Akademija (Kauno raj.): Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2003. P. 277-280
Keywords:
LT
Aksiologija; Aksiologinės vertybės; Aksiologinės vertės; Homiletika; Homiletikos tekstai; Homiletikos tekstai (jų žanrai), vertinamoji leksika; Pamokslas; Tekstas; Transcendentinės moralinės, hedonistinės, vitališkosios, pažintinės, estetinės vertybės; Vertinamoji leksika; Vertybių skalė.
EN
Axiological values; Axiology; Evaluative lexis; Homilelics; Homiletics; Sermon; Text; Texts in homilelics; The scale of values; The sermon; Transcendental, moral, hedonistic, vital, cognitive, aesthetic values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio naujumas - tai lietuvių filologų iš esmės netirtos srities - religinių pamokslų vertinamosios (aksiologinės) leksikos funkcionavimo tyrimas, su ta leksika susijusių minties raiškos būdų semantikos ir sandaros analizė. Nagrinėjamos transcendentinių moralinių, hedonistinių, vitališkųjų, pažintinių, estetinių ir pan. vertybių raiškos semantika, prasmės. Į filologinių tyrimų lauką, stiliaus paradigmą įtraukiama nauja Sacrum sritis. [Iš leidinio]

ENThe innovation of the article lies in the research of on evaluative (axiological) serm lexis functioning, and the analysis of related methods of expression of mind, semantics, and structurally that have not been investigated by the Lithuanian philologists. Such values as transcendental, moral, hedonistic, vital, cognitive, aesthetic, etc. are investigated keeping in mind the aspect of expressive semantics and meanings. A new area of research – SACRUM - has been introduced into the philologicalfield of investigation, into the paradigm of style. [Text from author]

Related Publications:
  • Etnolingvistika / Aloyzas Gudavičius. Šiauliai : K.J. Vasiliausko įm., 2000. 181 p.
  • Retorika : iškalbos stilistika / Regina Koženiauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. 461 p.
  • Vertybių kalbinė raiška pamoksluose / Aušrinė Peleckienė. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. 2005, t. 19, kn. 1, p. 445-452.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41992
Updated:
2019-02-23 17:27:06
Metrics:
Views: 18
Export: