Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs… : Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII - XVIII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs…: Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII - XVIII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje
Alternative Title:
Reception of Mathias Casimirus Sarbievius' poetics and poetry in educational system of the jesuits an the Grand Duchy of Lithuania in the 17th-18th centuries
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Pages:
283 p
Series:
Senosios literatūros studijos
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Tyrimų apžvalga — Tyrimo šaltiniai — Europos Renesanso bei Baroko estetinės idėjos ir M. K. Sarbievijaus poetika — Renesanso poetika ir retorika: tradicija, tendencijos, problemos — XVII a. poetikos ir retorikos transformacijos — Retorika jėzuitų edukacijos sistemoje: tarp Renesanso normatyvizmo ir Baroko kontrastų — Baroko poezijos iššūkiai — M. K. Sarbievijaus veikalo apie aštrų ir šmaikštų stilių sklaida ir interpretacijos — Sarbievijaus pedagoginė veikla ir teoriniai jo veikalai — Sarbievijaus traktato Apie aštrų ir šmaikštų stilių novatoriškumas — Teorinės Sarbievijaus idėjos jėzuitų mokslo įstaigose — Terminų acutum, argutum, acumen, conceptus vartosena: Akumino teorijos vieta retorikos sistemoje; Acumen oratorium ir acumen poeticum; Acumen oratorium retorikos mokslo inventio, dispositio ir elocutio dalyse; Acumen poeticum - įvadas į poezijos meną; Kiti acumen aspektai — Akumino teorijos tęsėjai — M. K. Sarbievijaus poezijos recepcija: ars et exemplum — Imitacija: Imitacija literatūros teoretikų veikaluose ir LDK jėzuitų kolegijose; Imitatio verborum.
Keywords:
LT
18 amžius; 17 amžius; Jėzuitai / Jesuits.
Reviews:
Recenzija leidinyje Knygų aidai. 2012, Nr. 4, p. 19-25
Summary / Abstract:

LTMotiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-1640) neabejotinai yra viena žymiausių XVII a. Lietuvos kultūrinio ir literatūrinio gyvenimo asmenybių: talentingas lotyniškai kūręs poetas, pelnęs krikščionių Horacijaus vardą, ir mokslininkas, kurio novatoriškos idėjos, nors tuo metu likusios rankraščių puslapiuose, darė įtaką Europos literatūros ir estetikos teorinei minčiai. Sarbievijaus poezija ir literatūros teorijos veikalai sulaukė daugybės vertimų, tyrimų, analizių ir interpretacijų, o jo kūrybos sklaidos bei imitavimo faktas priimamas kaip aksioma. Tačiau kokiais pavidalais reiškėsi Sarbievijaus kūrybos recepcija? Kas ir kodėl buvo jo poezijos ir teorinių veikalų vertintojai bei tęsėjai? Kaip Sarbievijaus kūryba veikė naujas XVII-XVIII a. literatūrines bei estetines nuostatas ir lotyniškosios literatūros raidą LDK ir su ja susijusiuose regionuose? Atsakymų į šiuos klausimus ieškoma šioje knygoje, pasitelkiant XVII-XVIII a. rankraštinius LDK jėzuitų kolegijose skaitytų poetikos ir retorikos paskaitų konspektus, studentų užrašus ir pratybų sąsiuvinius, taip pat spausdintus ano meto teorinius veikalus.

ENMaciej Kazimierz Sarbiewski (1595–1640) is undoubtedly one of the most famous personalities of the cultural and literature life of Lithuania in the 17th century. He was a talented poet writing in Latin, whom Christians called the peer of Horace. He also was a scientist, whose innovative ideas, though left only in manuscripts, had a great impact on the theoretical thought of European literature and aesthetics. A great number of translations, studies, analyses and interpretations were devoted to Sarbiewski’s poetry and works on literary theory, and the fact of the spread and imitation of his works has never been doubted. However, how did the reception of Sarbiewski’s works express? Who and why assessed and continued his poetry and theoretical works? In what manner did Sarbiewski’s works influence new literary and aesthetic attitudes of the 17th–18th centuries and the development of the Latin literature in the Grand Duchy of Lithuania and the related regions? This book seeks answers to these questions through the use of manuscript notes of lectures on poetics and rhetoric of the 17th–18th centuries delivered in Jesuit colleges of the Grand Duchy of Lithuania, students’ notes and exercise books, as well as printed theoretical works.

ISBN:
9786094250507
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30638
Updated:
2022-02-09 20:20:03
Metrics:
Views: 47
Export: