Vertybių kalbinė raiška pamoksluose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių kalbinė raiška pamoksluose
Alternative Title:
Language expressing values in sermons
In the Journal:
Keywords:
LT
Konotacija; Pamokslas; Semantika; Stilistinė paradigma; Struktūra; Vertinamoji leksika; Vertybių raiška; Vertybės.
EN
Connotation; Evaluative lexis; Semantics; Sermon; Structure; Stylistic paradigm, expression of values; Values.
Summary / Abstract:

LTTai lietuvių filologų iš esmės netirtos srities – religinių pamokslų vertinamosios (aksiologinės) leksikos funkcionavimo tyrimas, su ta leksika susijusių minties raiškos būdų semantikos ir sandaros analizė. Nagrinėjama transcendentinių, moralinių, hedonistinių, vitališkųjų, pažintinių, estetinių ir pan. vertybių raiškos semantika, prasmės. Į filologinių tyrimų lauką, stiliaus paradigmą įtraukiama nauja sacrum sritis. [Iš leidinio]

ENThe article deals with a topic that has essentially not been investigated by Lithuanian philologists – the investigation of the usage of words used in religious sermons from the standpoint of values along with an analysis of the semantics and structure of the ideas associated with this selection of words. The semantics and meanings of words expressing transcendental; moral, hedonistic, vital, cognitive, aesthetic, and other similar values are analyzed. A new "sacrum" area of research has been introduced into the field of philological investigations, the paradigm of style. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
  • Etnolingvistika / Aloyzas Gudavičius. Šiauliai : K.J. Vasiliausko įm., 2000. 181 p.
  • Retorika : iškalbos stilistika / Regina Koženiauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. 461 p.
  • Vertinamoji religinių pamokslų leksika / Aušrinė Peleckienė. Dvasinės vertybės žinių visuomenėje. Akademija (Kauno raj.): Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2003. P. 277-280.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15730
Updated:
2018-12-17 11:41:28
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: