Krikščioniškasis XIX a. lietuvių literatūros diskursas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščioniškasis XIX a. lietuvių literatūros diskursas
In the Journal:
Soter. 2005, 15 (43), p. 233-248
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Pedagogika / Pedagogy; Retorika / Rhetoric; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama dviejų XIX a. rašytojų vyskupų – A. Baranausko ir M. Valančiaus retorikos ypatumai. Analizuojama didaktinės retorikos dominantė M. Valančiaus darbuose. Pristatomas A. Baranausko požiūris į religinę iškalbą, pagrįstas didumo kategorija, ieškoma prakilnumo retorikos apraiškų jo poetiniuose tekstuose. Teigiama, jog retorikos ypatumai atspindi estetines nuostatas ir vertybinę XIX a. vidurio kultūros orientaciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Retorika; Didaktinė retorika; Prakilnumo retorika; Krikščioniškasis diskursas; Barokas; Švietimas.

ENThe article discusses rhetoric features of two 19th century writers¬–bishops: A. Baranauskas and M. Valančius. The author analyzes dominant elements of didactic rhetoric in M. Valančius’ works. Further, A. Baranauskas attitude towards religious eloquence, based on the category of greatness, is discussed; the author looks for manifestations of the rhetoric of nobleness in his poetic texts. One claims that specific features of rhetoric reflect aesthetic attitudes and normative orientation of the middle of the 19th century culture.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
  • Retorika : iškalbos stilistika / Regina Koženiauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. 461 p.
  • The Lithuanian "Acta Sanctorum" : unknown hagiography by Motiejus Valančius / Mikas Vaicekauskas. Lituanus. 2013, vol. 59, no. 4, p. 5-34, 104.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1441
Updated:
2018-12-20 23:04:49
Metrics:
Views: 56    Downloads: 5
Export: