Apie retorikos ir stilistikos sąsajas (didaktinis aspektas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie retorikos ir stilistikos sąsajas (didaktinis aspektas)
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2003, 1, p. 73-77
Keywords:
LT
Retorika; Stilistika; Didaktika.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išsiaiškinti galimas retorikos ir stilistikos, kaip mokslo disciplinų, santykio sampratas; apibrėžti retorikos ir stilistikos, kaip mokomųjų dalykų, vietą ir sąsajas bendrojo lavinimo mokykloje. Analizės objektas - Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos gimtosios kalbos programos ir vadovėliai pasirinkto tikslo aspektu. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose jau kuris laikas mokoma stilistikos ir retorikos, tačiau jų tarpusavio santykiai nėra apibrėžti. Tiriamojo objekto apimties požiūriu šį santykį galima apibrėžti keleriopai. Antikos laikais stiliaus mokymas sudarė vieną retorikos dėmenį - elokuciją. Šiuolaikiniais terminais tai būtų retorinė, arba iškalbos, stilistika. Tačiau ir klasikinės, ir šiuolaikinės retorikos mokslo samprata yra kur kas platesnė, apimanti ir efektyvios komunikacijos sąlygas bei formas. Plėtojantis kalbotyrai, atsirado nauja lingvistikos kryptis - teksto lingvistika; ir stilistikos, ir retorikos ryšiai su ja neabejotini. Mokyklinės stilistikos teoriniu pamatu pripažįstama šiuolaikinė funkcinė stilistika. Be stilių, ypatinga dėmesys skirtinas plačiai suprantamai sinonimijai, kalbos ekspresyvinimo būdams ir priemonėms. Kitas akcentas - stilistikos ir teksto lingvistikos sąsajos - būdingiausių stiliaus priemonių funkcionavimas ir sąveika. Retorikos mokymasis turėtų būti praktinių kalbos įgūdžių tobulinimas. Taip pat retorikos mokymą reikėtų derinti ne tik su kitomis lietuvių kalbos, kaip mokomojo dalyko, dalimis, bet ir integruoti į kitas disciplinas.

ENIn Lithuanian schools rhetoric and stylistics are taught. Therefore it is necessary to explain the connection between these branches of science: relations of the subjects of research and teaching problems. The authors of the article refering to the scientific and training works and to the programmes draw some preliminary conclusions and formulate general didactic recommendations. In present school it is purposive to teach the foundations of functional stylistics and the widely-understandable synonymy, also the ways of speech expressiveness. Next the article investigates the connection between functional stylistics and text linguistics and orientation towards teaching of text stylistics. When rhetoric is taught after stylistics, pupils can pay more attention to linguistic perfection and stylistic efficiency of a text, not only to non-linguistic components of public speaking. The authors think that oratorical style is a distinctive stylistic variation (typical distinguishing features are as follows: publicity, oral form, preliminary preparation, the function of persuasion) which is connected with all functional styles. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12842
Updated:
2018-12-17 11:11:04
Metrics:
Views: 41    Downloads: 25
Export: