Okazionaliųjų frazeologizmų stilistinės išgalės publicistiniame stiliuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Okazionaliųjų frazeologizmų stilistinės išgalės publicistiniame stiliuje
Alternative Title:
Stylistic resources of occasional phraseological units in publicistic style
In the Journal:
Respectus philologicus. 2008, Nr. 13 (18), p. 199-209
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology.
Summary / Abstract:

LTFrazeologizmai yra sudėtingas ir daugiaplanis kalbos vienetas. Savo sandara jie pastovūs, reikšme – vientisi, o stiliumi vaizdingi, nusakantys esmę. Frazeologiniai junginiai išplečia kalbos stilistinių raiškos priemonių vartoseną, rodo emocijų, veiksmų intensyvumą. Straipsnyje aptariama okazionaliųjų frazeologizmų vartosena publicistiniame stiliuje. Tai įvairių frazeologizmo pertvarkymo būdų nagrinėjimas. Daugiausia dėmesio paprastai skiriama frazeologinių junginių struktūrai, semantikai, o ne okazionaliajai jų vartosenai, kuri taip pat yra labai svarbi. Frazeologizmų nagrinėjimo publicistiniame stiliuje reikšmė yra ta, kad šiame stiliuje esantys okazionalieji frazeologiniai junginiai leidžia geriau suvokti dabartinę kalbos būklę, jos raidą, nenutraukiamą ryšį su ekstralingvistiniais reiškiniais. Be to, lietuvių kalbos okazionalieji frazeologizmai, vartojami periodikoje, mažai tyrinėti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Uzualieji ir okazionalieji frazeologizmai; Publicistinis stilius; Stilistinės išgalės; Vaizdingumas; Emocingumas; Ekspresyvumas; Modifikacijos būdai; Usual and occasional phraseological units; Publicistic style; Stylistic recourses; Imagery; Emotionalism; Expressivity; Types of modification.

ENThe article discusses the usage of occasional phraseological units in the publicistic style. However, the structure of phraseological units and semantics is much more often analyzed than their occasional usage which is arguably no less important. The importance of the analysis of phraseological units in the publicistic style lies in the fact that occasional phraseological units appearing in this style allow us to better understand the present state of the language, its development and relation to other extralinguistic phenomena. Furthermore, occasional phraseological units in the Lithuanian language have not been analyzed extensively. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14597
Updated:
2018-12-17 12:12:52
Metrics:
Views: 41    Downloads: 18
Export: