XX a. pirmosios pusės lietuvių plakato kultūrinė komunikacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX a. pirmosios pusės lietuvių plakato kultūrinė komunikacija
Alternative Title:
Cultural commmunication of the Lithuanian poster in the first half of the 20th century
Keywords:
LT
19 amžius; 17 amžius; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Komunikacija / Communication; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Simbolizmas / Symbolism; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTKaip savarankiškas dailės žanras, plakatas atsirado jau XVII a. pabaigoje, tačiau suklestėjo XIX a., kai suaktyvėjo politinis ir visuomeninis gyvenimas. Lietuvoje plakatas pradėjo plisti po 1905–1907 m. revoliucijos; pirmuosius kūrinius kūrė M. K. Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius, P. Rimša, K. Šimonis. Straipsnyje aptariami plakatai yra paimti iš vienos didžiausių ir reikšmingiausių XX a. I pusės lietuviškų plakatų kolekcijų saugomų Šiaulių „Aušros“ muziejuje, čia jų yra apie 160. Didžiąją dalį surinko, išsaugojo ir perdavė muziejui kolekcininkas Povilas Gasiūnas (1897–1966). Kolekcijoje esama įvairių autorių kūrinių: skulptoriaus, grafiko Petro Rimšos (1881–1961), tapytojo, grafiko Kazio Šimonio (1887–1978), tapytojo, scenografo Petro Kalpoko (1880 –1945), grafiko Viliaus Jomanto (1891–1960), grafiko Aleksandro Šepečio (1910). Čia yra ir šiauliečio dailininko, grafiko Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) darbų. Tačiau esama ir daug plakatų, kurių autoriai nežinomi, beje, gana dažnai nėra žinoma ir tiksli plakato spausdinimo data. Šiaulių „Aušros“ muziejaus kolekcijos plakatų sklaida reprezentuoja, padeda atskleisti, įvertinti ir apibūdinti kultūrinę, socialinę bei politinę Šiaurės Lietuvos situaciją XX a. I pusėje, kai buvo keliamos svarbios valstybinės, tautinės nuostatos, formuojami pagrindiniai idėjiniai susikūrusios valstybės uždaviniai ir tikslai. Išskleidus XX a. Pirmosios pusės lietuvių plakatą kultūriniu, kultūrinės komunikacijos su adresatu aspektu, matyti, kad komunikuojama ne miesto, o labiau kaimo, kaimiškosios kultūros terpėje.Reikšminiai žodžiai: Kultūrinė komunikacija; Plakatas; Miesto kultūra; Kaimo kultūra; Stereotipai; Manipuliacija; Neverbalinė komunikacija; Simbolizmas; Communication; Poster; Market space; Peasant culture; National stereotypes; Manipulation; Non-verbal means; Symbolism.

ENA poster as an independent genre of art appeared in the end of the 17th c. already, but it boasted in the 19th c. when political and public life became more active. In Lithuania, posters became popular after the revolution of 1905-1907; the first posters were created by M. K. Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius, P. Rimša, and K. Šimonis. Posters discussed in the article are taken from the collection, which is one of the biggest and the most important collections of Lithuanian posters of the first half of the 20th century consisting of 160 items, stored in Šiauliai Aušra Museum. The biggest pat was collected, saved, and transferred to the museum by a collector Povilas Gasiūnas (1897–1966). The collection involves creations of various artists: sculpture and graphic designer Petras Rimša (1881–1961), painter and graphic designer Kazys Šimonis (1887–1978), painter and scenographist Petras Kalpokas (1880 –1945), graphic designer Vilius Jomantoas (1891–1960), and graphic designer Alexander Šepetys (1910). It involves works of graphic designer and painter from Šiauliai Gerardas Bagdonavičius (1901–1986) as well as some posters of unknown artists; regretfully, exact dates of publishing are not known too. The collection of posters of Šiauliai Aušra Museum helps representing, disclosing, evaluating, and describing cultural, social, and political situation in the Northern Lithuania in the first half of the 20th c. when important state and national opinion, and the main idealistic tasks and goals of the established state were formed. Analyzing the first Lithuanian poster of the first half of the 20th c. from a perspective of culture and cultural communication with an addressee, one can notice that it communicates rural (village) atmosphere rather than city one.

ISBN:
9955522518
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9617
Updated:
2013-04-28 16:59:54
Metrics:
Views: 41
Export: